top of page

p s i k o l o g   melike sabak

ile

yaratıcılığın yolu atölyesi (5 hafta) 

11 Aralık Salı 2018 19:30-21:30          

 

Zorlu bir probleme çözüm aramak ya da isterseniz parlak bir fikir bulmak olsun; yaratıcılık insanın hayatında uygulayıp kendinde ve de etrafında, mesleğinde fark yaratabileceği en önemli insani özelliktir...

 

Hızla ilerleyen ve dönüşen günümüz dünyasında ise mümkün olan her alanda yaratıcılığı arttırmak bir seçenek değil artık olmazsa olmaz. İyi haber şu ki; bir insanın yaratıcı olması şansa, dehaya ya da mistik bir güce bağlı kesinlikle değil ve sanat, felsefe, bilim alanlarında ya da yaşamın bizzat kendisinde, uygulandığında mutlaka sonuç veren 5 aşamalı bir formülü var.

‘’Yaratıcılığın Yolu’’ yaratıcılığı mistifize etmeyi, karmaşıklaştırmayı ve onu sadece özel insanlar ve büyük sanatçılara layık görmeyi bırakıp, yaratıcı sürecin uygulanabilir adımlarını pratik olarak göstermeyi hedefleyen bir kurstur, içerik bilgisi bilimsel olarak psikoloji ve beyin çalışmaları üzerinden temellendirilmiştir ve eğer bir insan bu adımları sırasıyla ve o adımlarla ilişkilendirilen arketiplere uyumlu olarak atarsa arzuladığı alanda sonuç göreceği daha önceden birçok kez deneyimlenmiştir.

Arketiplerin içerdiği yapılar zamansızdır ve kültürler üstüdür. Kollektif bilinçdışında yer alan arketipler insanlığın ortak mirasıdır ve onların gücünden yararlanmak her insanın imkanı dahilindedir.  

 

Kollektif bilinçdışı ise, kalıtsal olarak her insanın doğuştan getirdiği, içeriğini de ilk insandan bu yana yaşanan tipik psişik etkileşimlerin oluşturduğu (korku, tehlike, üstün güce karşı verilen mücadele, doğum, ölüm, sevgi, vb.) yapıdır. Jung'un arketipleri tanımlamak için esinlendiği, St. Augustinus'un "ideae principales" tanımı şudur: "Esas düşünceler, belli bazı biçimlerdir ya da şeylerin sabit ve değişmez nedenleridir. Bunlar oluşturulmazlar, sonsuza dek aynı şekilde devam ederler ve ilahi anlayış içinde kapsanmaktadırlar.

 

Ve kendileri yok olmamalarına rağmen, var olabilen ve yok olabilen her şey bunların biçimlerine göre oluşur. Fakat deniyor ki ruh bunları göremez." 

 

5 Haftalık bu atölye bana neler sunacak?

 

  • Yaratıcı süreci zor olmaktan çıkarıp, ona dair halledilebilir/pratik süreçler sunacak

 

  • Hem günlük hayat hem de sanatsal üretimde yaratıcılığa dair püf noktalarını istediğiniz zaman uygulayabileceksiniz

  

  • İnsana ait bir duyu olan yaratıcılığın, ona gönüllü olan her insanda ne/ne zaman yapılırsa ortaya çıkacağını konuşacağız

  

  • Yaratıcılığın herkesçe uygulanabilen anatomisine hakim olacak ve yaratıcı işler için ilham, tesadüf, şans, yetenek vs kavramlarının ötesinde sistematik haritasını okuyabileceksiniz

  

  • Hayal gücü ve üretkenlik için belirlenen bilimsel ve uygulaması kolay adımları birlikte çözümleyeceğiz

 

 

  • İçimizden yaratıcı dürtüyü saklandığı yerden çağıracak ve onunla beraber çalışabileceğiz

 

  • İlhamın gelmesini beklemeden yaratıcı olmayı, dışarıdan belirsiz ve zor gözüken yaratıcı sürecin izlediği yol haritasını belirleyecek ve o yolu takip edebileceksiniz.

 

  • Yaratıcılık kavramını (onu bahşedilmiş dehalardan ayrı olarak) insan olmanın temel gerekliliklerinden biri olarak görüp tanıyıp daha çok ortaya çıkması için kendinizi teşvik edebileceksiniz

 

  • Her haftanın içeriği ile beraber, hayatınız boyunca sizinle kalacak ve karşılaşacağınız durumlara uygulayabileceğiniz yaratıcılığın harita ve pusulasına sahip olabileceksiniz

 

  • Belki de en önemlisi yaratıcılığın iyileştirici, ve neşe veren, insana gerçekten yaşadığını hissettiren tarafı hayatınızda kalıcı bir yer edinecek

 

 

1. HAFTA

Tanışma

Yaratıcılık nedir? Bizi korkutan tarafları ve aslında gerçek manada yaratıcılık nedir?

Hakkındaki yanlış ve önyargılı düşüncelerimiz

Evrimsel tarih sürecinde yaratıcılık.

İnsanın en temel hakkı olarak yaratıcılık

Gündelik alanda yaratıcılığın kullanımı

İnsan beyni ve yaratıcılık

Yaraticilik hakkindaki mitler

Yaratici insan nasil olur, sahip oldugu paradokslar

Yaratıcı modelin dört aşamalı açıklanması ve tekabül arketipleri

Kolektif Bilincdisi ve Arketiplerin tanimi

Beynin değişebilirliği ve yaratıcılık

 

 

2. HAFTA

Yaratıcılığın ilk arketipi Öğrencilik üzerine konuşmak

Hazırlık aşaması

Sol beyin – eril özelllikler Bilinç, Yang enerji

Absorb zihin hali, yeni deneyimlere açılma hali.

Öğrencinin nitelikleri üzerine konuşmak, süreçlerini öğrenmek

Dahi olmak nedir, bizim de dahi olmamız mümkün mü? Dahi olunur mu, yoksa öyle mi doğulur?

Felsefe ve sanat tarihinden ögrenci arketipini inceleme

Ogrenci arketipin için engeller ve onu ne tesvik eder

‘’Analiz-paraliz’’ nasıl halledilir?

 

3. HAFTA

Yaratıcılığa doğru giden ikinci arketip olan Gezgin arketipine bakış

Kuluçka dönemi

Fikirler insanlara nasıl ulaşır, hangi koşullar altında oluşur?

Fikir nasıl bulunur?

Keşif alanında gezgin olmak

Ego ve toplum ilişkisinin gezgin arketipinin önünde oluşturduğu engel

Aylaklığa övgü ve süper ego

Belirsizlikle barış içinde olabilmek

Çatışmasız zihin

Gezgin arketipinin niteliklerini öğrenmek ve üzerinde konuşmak

İçimizdeki gezginin fikre ulaşmasını nasıl engelliyoruz?

Dişil, yin enerji üzerine konuşmak ve bilinçdışı

Kendine terapi olarak yaratıcılık

 

 

4. HAFTA

Meşguliyet sendromu

Işık/Aydınlanma arketipi (İlham aşaması)

Özel egzersizler

Ruh Kolajı ve soruları

Kendini ilhama açmak

Kendini gerçekleştirme ve yaratıcılık

 

 

5. HAFTA

Dördüncü arketip olan billim insanı/sanatçı arketipi

Fikri değerlendirme ve işleme dönemi

İlhamı anlaşılır kılmayı sağlamak

Bu arketipin nitelikleri nelerdir?

Görünmez bir şey olarak fikir fiziksel alana nasıl getirilir?

Fikri nasıl değerlendirebiliriz?

Yargılamak ve değerlendirmek arasındaki fark

Yapanı mı yapılanı mı değerlendirmek, ve bunların kritik etkileri

Eleştiriye açık olmak, 'diğerleri'ne danışmak, aktif yargılama

Bu işleme sürecini kendiniz için nasıl oluşturursunuz?

‘’Erteleme bir işi yapmanın en zor yolunu bulmaktır’’

Erteleme ile nasıl baş edilir?

İradenin gücü ve ona dair kritik noktalar

Kahraman’ın Yolculuğu olarak yaratıcılık

 

 

 

 

 

 

IMG_6631.jpeg
PHOTO-2018-11-14-16-57-36.jpg
bottom of page