top of page

deniz spatar ile

şiddetsiz iletişime bir adım

25 Mart Pazar 2018 13:30-17:00

Şiddetsiz İletişim Nedir?

Şiddetsiz İletişim, anlaşmazlık içindeki bütün tarafları empati ile can-ı gönülden dinleyerek anlama, bu yoldan bağlantı kurarak işbirliği zemini yaratma ve herkesin ihtiyacının gözetildiği ortak çözümler üretme yöntemi.

Özel ilişkilerden çalışma ortamına, sağlık ve sosyal hizmetler alanından hapishane çalışanları ve tutuklulara, okul ve eğitimden toplumsal dönüşüm örgütlenmelerine kadar çeşitli alanlarda uygulanıyor. Çatışmaları dönüştürmenin, ilişkilerimizi sağlığa kavuşturmanın ve barışın yolunu açmak için konuşuluyor.

Bu atölyede, Deniz Spatar’la birlikte Şiddetsiz İletişimin dünyasına yolculuk edeceğiz. Şefkati engelleyen iletişim biçimlerine farkındalığımızı artırırken, Şiddetsiz İletişim’in temellerini egzersizlerle deneyimleyeceğiz.

Nasıl Doğdu, Nerelerde Kullanıldı?

“Bizi doğamızdaki şefkatten koparan, şiddet ve sömürü odaKlı davranışlara yönelten nedir? Ve bunun tersine, bazı insanların en zor koşullar altında bile dğalarındaki şefkate bağlı kalmalarını sağlayan nedir?”

Dr. Marshall Rosenberg, Şiddetsiz İletişim metodunu geliştirmeye işte bu soruyu kendisine sorarak başlamış. Şefkatli kalabilme yeteneğimizi etkileyen sebepler üzerinde çalışırken, birdenbire dilin ve kelimeleri kullanış şeklimizin ne kadar önemli olduğunu fark etti. Ondan sonra da iletişime –konuşma ve dinleme- yönelik özel bir yaklaşım geliştirdi. Bu yaklaşımı “Şiddetsiz İletişim” olarak tanımladı. “Şiddetsizlik” sözcüğünü Gandhi’nin kullandığı anlamda yani “şiddetten arındığında yüreğimizde doğal olarak var olan şefkat hali” anlamında kullandı. 

Şiddetsiz İletişim™ ilk kez ABD’de 1960'larda, devlet okullarında ve diğer kamu kuruluşlarında ırk çatışmalarına barışçıl çözümler bulmak için çalışan gruplarda uygulandı. Bu projelerde çalışan Dr. Rosenbergve arkadaşları Şiddetsiz İletişim™i etkin biçimde geniş bir tabana yaymak ihtiyacı ile 1984'te CNVC ‘yi (Center for Nonviolent Communication/Şiddetsiz İletişim Merkezi) kurdular.  Sierra Leone, Sri Lanka Ruanda, Burundi, Bosna, Sırbistan, Kolombiya ve Orta Doğu gibi savaşlardan yara almış bölgelerde Şiddetsiz İletişim yöntemi ile arabuluculuk/mediasyon hizmetleri sundular.Şiddetsiz İletişim eğitim çalışmaları bugün tüm dünyada okullarda, iş yerlerinde, sağlık merkezlerinde, hapishanelerde, topluluk ve ailelerde, çatışmaları çözmeye ve önlemeye yardımcı olmak için yapılıyor. 

DENİZ SPATAR HAKKINDA:

1967’de toplumsal barış niyetine bağlı bir ailede doğan Deniz Spatar, çocukluğu süresince toplumsal şiddetin çeşitli biçimlerine tanık oldu. Üniversitede okurken çocukluk hayali olan gazeteciliğe  başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Kısa öyküler yazdı ve yayınladı. Ardından, maddi güvenlik ihtiyacını karşılamak için on beş yıla yakın süre halkla ilişkiler sektöründe çalıştı. 2013’te Türkiye’nin ilk Şiddetsiz İletişim Merkezi (CNVC) Uluslararası Sertifikalı Eğitmeni Vivet Alevi aracılığıyla Şiddetsiz İletişim’le tanıştı. Çeşitli eğitmen ve metotlarla çalıştı. 2015’ten bu yana öğrendiklerini seminerler, alıştırma grupları, eğitim programları ve birebir koçluk seanslarıyla sunan Deniz Spatar, öğrenmeye ve paylaşmaya devam ediyor. Ocak 2018’de Şiddetsiz İletişim Merkezi (CNVC) Uluslararası Sertifikalı Eğitmeni oldu.

bottom of page