ayşegül akyapraklı

ile

sinema ve edebiyatta

karakterin psikolojisi

       

Atölye Başlangıç : 15 Mart Çarşamba: 19.00-21.00

Senarist, Yönetmen, Oyun Yazarı, Oyuncu ve Oyuncu Adaylarına Yönelik;

8 Haftalık Atölye... 

 

 

""...sinema, insan hayatındaki tüm duygu ve deneyimleri başka hayat ve kurgular üzerinden test etme biçimidir. Çerçeve içindeki hayatlar bize önceden tasarlama, prova etme, geleceği görme olanakları tanır. Kişinin kendisiyle baş başa kaldığı bir seans gibidir ve bir filmin insana dokunan tarafı, onun en açık yaralarıdır... "

                                                                                                                             Ayşegül Akyapraklı

                                                  

SENARYO ve EDEBİYATTA KARAKTERİN PSİKOLOJİSİ

Yaşamdaki temel ihtiyaçlar ve çatışmalar, insan davranışının temellerini oluşturmaktadır. Bu anlamda amaç; malzemesi tamamiyle “insan” ve “insan davranışı” olan sinema yapıtlarının temel metni senaryo üzerinde çalışan kişilere ve karakterlere hayat veren oyunculara insan davranışının nedenlerini açıklayabilecek psikoloji prensiplerini öğretmektir. Bu çalışma, karakterler arası tutum ve davranışlardaki neden-sonuç ilişkilerinin vb. daha bir çok yan öğenin sağlam ve sağlıklı yapılandırılmasını sağladığından, sonuçta ortaya çıkan senaryonun yapısal bütünlüğünü, akıcılığını, yaşamsallığını ve nihayet başarısını direkt olarak hedeflemektedir.

İçerik:

  1. İnsanın 8 Evresi: İnsanın doğumdan ölüme kadar olan gelişim ve yaşam evreleri Psikanalitik ve Erikson oryantasyonlu bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. Bu bölüm; geçmiş yaşantılardaki deneyim ve öğrenmelerin, daha sonraki evrelerde hangi davranışlara neden olduğunu ya da tekabül ettiğini anlamak açısından önemlidir. Örn: “Bir insan neden cimri olur, bir kişi daha kolay risk alabilirken bir diğeri neden daha tedbirlidir?” gibi bir çok sorunun cevaplarını anlamayı ve bulmayı öğretir.

 

1.Savunma Mekanizmaları: 

İnsan benliğinin realiteyle uyum sağlamak için ürettiği sağlıklı ve sağlıklı olmayan savunma mekanizmaları ele alınarak incelenir. Günlük hayatta en sık kullanılan savunma mekanizmalarından başlayarak daha patolojik olan (“delilik”in sınırları içinde kalan) savunma mekanizmalarına doğru yapılan heyecanlı bir incelemedir.

 

 

  2.Kişilik Yapıları:

Kişilik yapılarımız, çoğunluğunu doğuştan getirdiğimiz, bir kısmı da yaşamın ilk yıllarındaki öğrenmelerle üzerine eklediğimiz bir zemin oluştururlar. Bu zemin daha sonra üzerine kurduğumuz yapının temel taşları görevini görürler ve olaylar karşısında gösterdiğimiz tutum ve davranışların da temelini oluştururlar. Bu bölüm; kişilik yapısının davranışa etkilerini, aileden gelen nedenleri, aynı yaşantılara maruz kalan iki insanın neden farklı tepkiler verebildiğini anlamayı ve bulmayı öğretir.

 

       3.Cevaplarını Yalnız Senaristin Bildiği Sorular:

Bu bölüm, senarist adaylarına, bir karakter yaratırken ve/veya var olan bir karakteri geliştirirken kısa yol tuşu sağlamak üzere hazırlanmış bir şablonu sunmaktadır.

 

                                                                                                         4.Karakter Yaratma ve Karakter Tahlili:

  1. Bir karakterin yaratılması ve /veya var olan bir karakterin geliştirilmesi ve diğer karakterlerle ilişkilendirilmesi aşamasında kullanılabilecek  yöntemlerin, 3 boyutlu karakter çizelgesi vb.  anlatıldığı, tartışıldığı, örneklendiği bölümdür.

 

Yöntem:

Dersin yapılandırılmasında teorik bilgi, yaşamdan ve sinema tarihinden örneklerle harmanlanarak verilmektedir. Yukarıda kısaca açıklanan, içeriğe dair beş bölüm, kendi aralarında neden-sonuç ilişkilerinin kurulduğu ve birbiri üzerine inşa edilen bir yapı oluşturmaktadır. Yöntem olarak; anlatım, slayt sunum, rol oynama, tartışma, vak’a ve örnek olay inceleme, anahtar kavram listesi, beyin fırtınası, ödev hazırlama, film izleme kullanılmaktadır.

Atölye Başlangıç Tarihi:      15 Mart Çarşamba 19.00-21.00

Atölye Süresi:                     8 Hafta

Atölye Katılım Ücreti:         Tam: 600 TL. / Öğrenci & Ayrıntı Club 550 TL. (KDV dahil değildir. taksit ve kredi )

İletişim & Kayıt:                 0532 3976587 - 0532 4244904         

 

 

 

 

 

 

Uzm. Psikolog

AYŞEGÜL AKYAPRAKLI

    

  

Özel Darüşşafaka Lisesi’nde okul psikoloğu olarak başladığı çalışma yaşamına 1994 yılından itibaren psikoterapist olarak devam etti. 1997 yılında Atlantis Özel Eğitim ve Turizm Hizmetleri LTD kurdu. Meslek yaşamında  psikoterapistliğin yanı sıra özel kurumlar için eğitim danışmanlığı, kurumsal eğitimler, gençlerle ve yetişkinlerle kampçılık ve yaz okulu çalışmaları, oyunculuk atölyesi, sineterapi atölyeleri ve senaristin temel psikoloji bilgisi üzerine çalışmalar bulunmaktadır.

 

Öğrencilik ve meslek yaşamı boyunca Davranışçı ve Kognitif Terapiler, Psikodrama, Stratejik Kısa Terapiler, Bilinçli Hipnoz, bireysel ve grup psikoterapi uygulamaları, süpervizyon çalışmaları vb. birçok eğitimler almış ve almaktadır. Halen Gelişim ve Değişim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde etki alanındaki konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmekte ve psikoterapist olarak çalışmaktadır.

 

Güncellemeler için Abone Olun

05323976587 - 05324244904

Yenigün Sokak   Yenigün Apt. No:13/1 Kuzguncuk - İSTANBUL

© 2023 by  THE PUB. Proudly created with Wix.com