top of page

ö. eren koyunoğlu

ile

modern sanatın doğuşu

modernizmin doğuşu, 20.yy'a kadar batı sanatı 

20 Şubat-10 Nisan Pazar

13:00-15:00

8 Haftalık, Online Seminer

1840-1900 arası tarihlerin ele alınacağı atölye, modern sanatı anlama yolunda bir başlangıç noktası sunmayı amaçlamaktadır. 

Program, 20. yüzyıl modern sanatının temelini oluşturan 19. yüzyılda sanatın neden ve nasıl büyük bir kırılma yaşadığını, dönemin sanatının sosyolojik, kuramsal ve plastik değerlerini, görsel sunum eşliğinde, olabildiğince açık bir şekilde açıklamaya çalışacaktır. 

Böylece sıkça karşılaşılan “burada sanatçı ne anlatmak istemiş?”, “buna neden sanat diyoruz?” gibi olası sorulara cevaplar vermeyi ve “pek de gerçekçi olmamış”, “bunu ben de yaparım” gibi yorumlar karşısında, anlamlı çıkarımlar yapılabilmesine imkân sunacak bilgiyi vermek amaçlanmaktadır…

 

Atölye Programı:

1. Hafta:

19. Yüzyıl Sanatında Modern Kırılmaların Nedenleri

Neoklasisizm’den Romantizm’e, Akademik Sanat ve Çıkmazları

Endüstri Devrimi ve Fransız İhtilali’nin Sonuçları

Avangardın Doğuşu

 

2. Hafta:

Reddedilen Sanatçılar

Sergileme Gelenekleri ve Yeni Açılımlar

Modern Kırılmalar; Realizm’in Doğuşu

Daumier ve Courbet.

 

3. Hafta:

Courbet (devam) 

Manet ve Avangardın Dönüşümü

 

4. Hafta:

İngiltere’de Sanatın Dönüşümleri

Turner ve Constable’ın Mirası

Pre-Rafaelite Brotherhood

Rosetti ve Estetik Hareketi

Whistler ve Ruskin Kavgası

Grosvenor Gallery

 

5. Hafta:

Dönüşmüş Avangard ve Modern Resim: Empresyonizm

Nadar

Monet

 

6. Hafta:

Renoir, Degas, Pisarro, Sisley

İzlenimciliğin Kadın Ressamları: Morrisot ve Cassatt

Flanörler ve Şehir, İzlenimcilerin Paris’i

İzlenimciliğin Çıkmazları ve İzlenimciliğin Ardından

Seurat

 

7. Hafta:

Cezanne, Gauguin ve Van Gogh

 

8. Hafta:

Sembolizm ve Nabiler.

Sembolizm ile Dışavurumculuğun arasında: Lautrec, Ensor ve Munch

Art Nouveau

20. Yüzyıla Girerken

 

8 Haftalık Katılım Ücreti: 790 TL. 

Tek Haftalık Katılım Ücreti: 110 TL

Öğrencilere %20 indirimlidir.

Bilgi & Kayıt:

05323976587-05324244904

6_Paul_Delaroche,_Hémicycle,_1837-1841.
9 Fotoğrafçı Timothy O’Sullivan’ın (1840
34_Dante_Gabriel_Rossetti,_Romalı_Dul,_
119_Henri_de_Toulouse-Lautrec,_Moulin_Ro
Foto%20(1)_edited.jpg

Ö. EREN KOYUNOĞLU

1978 yılında İstanbul’da doğdu. 1996 yılında F.M.V. Ayazağa Işık Lisesi'nden mezun oldu. 1996 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü 2000 yılında bitirdi. 2001 yılında girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Batı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı’ndan 2004, 2012 yılında girdiği Doktora Programı’ndan 2018 yılında mezun oldu. 2005 yılına kadar arkeolog olarak çalışmaya devam etti. 2007 yılında IMOGA (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) direktörlüğü yaptı. 2008-2015 yılları arasında Işık Üniversitesi G.S.F. Görsel Sanatlar Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 2015-2018 yılları arası Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Aynı kurumda 2018 yılından beri Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans ve Lisansüstü seviyelerde Sanat Kavramları ve Terminoloji, Karşılaştırmalı Sanat Tarihi, Modern Dönemde Sanat, Modern Sonrası Dönemde Sanat ile Türk Heykel Sanatı dersleri vermektedir.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Koyunoğlu, Ö. E., (2018). “Türkiye’de 1980 Sonrası Kamusal Alanda Sanat” 4.Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu-Asos Congress, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, 5 Mayıs 2018.

 

Koyunoğlu, Ö. E., (2017). “Modern Batı Resim Sanatında Büyükşehir Yaşamı” II.

Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Sıtkı Koçman Üniversitesi, 6 Mayıs 2017.

 

Kara Sarıoğlu, D., Koyunoğlu, Ö. E., Özcan, A.B., (2015) “Kentsel Mekânda Yer Alan Sanat Yapıtının Mekânın Algısal Sınırına Etkileri: İstiklal Caddesi-Taksim Meydanı Örneği”, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 22-23 Nisan 2015.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Koyunoğlu B., Koyunoğlu Ö. E., (2019). “Heritage”, Mapping Turkey, Dutch Culture, Centre for International Cooperation, supported by the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands, Editörler; Chantal Hamelinck, Teike Asselbergs, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 37, İngilizce e-kitap.                        

Editörlükler
Winston, M., Çağdaş Sanat Nasıl Okunur, (Çev.) Firdevs Candil Çulcu, (Kitap Ed.) Eren Koyunoğlu, Hayalperest Yayınevi / Sanat Kuramı Dizisi, İstanbul 2015.

 

Thompson, J., Modern Resim Nasıl Okunur, (Çev.) Firdevs Candil Çulcu, (Kitap Ed.) Eren Koyunoğlu, Hayalperest Yayınevi / Sanat Kuramı Dizisi, İstanbul 2014.


Sanat Danışmanlıkları
Farthing, S. (Ed.), Sanatın Tüm Öyküsü, Hayalperest Yayınevi / Sanat Kuramı Dizisi, İstanbul, 2013.

 

Makaleler

Koyunoğlu, E., “Sanatı Paylaştıkça Çoğaltan Bir Sanatçı Kimlik”, Akademist Süleyman Saim Tekcan 50. Sanat Yılı Özel Sayısı, Sayı 10,  s.117-119,  İstanbul, Nisan 2011.

Koyunoğlu, E., “Joan Miro”, Dergimiz, 19, s. 24-31, Haziran – Temmuz 2008.

Çeviriler
Koyunoğlu, E. (Çev.), “Henri Matisse (1869 – 1954) ‘Bir Ressamın Notları”, Sanatartkunst, Özkan Eroğlu (Ed.), Sayı 2, İstanbul, 2009, (Matisse, H. “Notes of a Painter” Art in theory, 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas, s. 69-75, Blackwell Publishing, New York, 2003).
Koyunoğlu, E. (Çev.), De Jong, C. W., Golden Age; Hollanda Grafik Tasarımında Öne Çıkan Dönemler, 1890-1990, Robstolk, Amsterdam, 2007

Projeler

Ulusal, Teknoloji Sanat Işbirliği Deneyimlemeleri Projesi, Özel Kuruluşlar (Arçelik), Araştırmacı, 14 Ekim 2016 – 09 Aralık 2016
 

bottom of page