top of page

 

sıdıka yılmaz           

ile

mektup

 

 

Tarihin sisli perdesinin ardından gelen örneklerle, 

mektubun kişilerarası tarihine yolculuk...

 

 

 

 

                                                                                                                                             Kontenjan          :  20 - 25 Kişi

                                                                                                                                             Katılım Bedeli    :  öğrenci 20 TL. / tam 25  TL.

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ü. S.B.F Basın Yayın Yüksekokulu Radyo-Tv bölümünden 1978 yılında mezun oldu. 

1982 - 1984 yıllarında Hürriyet Gazetesi, İzmir Bürosunda Gazeteci olarak, 1984 - 1986 yıllarında Reklam Merkezi, Mavi Çizgi Reklam Ajanslarında  Müşteri Temsilcisi, Metin Yazarı, Yönetici olarak çalıştı. Şu anda Ege Üniversitesi, Gazetecilik bölümünde Yrd. Doçent olarak lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir.

 

Yürüttüğü Dersler;

Gazeteciliğe Hazırlık - İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

Yazı Atölyesi - İletişim Fakültesi

Gazetecilik - Reklamcılık

Yazı Türleri - Gazetecilik

İletişim Etiği - Gazetecilik Bölümü

Haber ve Söylem - Gazetecilik Bölümü

Bitirme Tezi - Gazetecilik Bölümü

 

 

Lisansüstü Dersleri;

Dil ve İletişim - İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü (Doktora)

İletişim ve Etik -  İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü (Yüksek Lisans)

 

 

Bilimsel Çalışmalar;

 

KİTAPLAR

Yılmaz, S. (2010), Homo Sermo Onis: ifade Eden insan, Agora Yayınları: İstanbul

Yılmaz, S. (2011), “Her İletişim Bir Mahremiyet İhlalidir ve Her Mahremiyet İhlalinin Bir Haber Değeri Vardır”, Der; Hüseyin Köse, Medya ve Mahremiyet, İstanbul: Ayrıntı 

 

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLER 

Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu

“Kişiler Arası İletişimin Bir Aracı Olarak Rüya veya Herkesin Kendi Medyasını Oluşturması Anlamında Rüya ve Gerçeklik”, 7-9 Mayıs 2007/ İzmir 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 

Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu

Gazetecilik Meslek İlkeleri ve Gazeteciyi Terörize Eden Meslek Pratiğini Yeniden  Değerlendirme” 15-17  Ekim, 2007/İzmir 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

 

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi  

“Kadın Perspektifinden Yeni Bir Ahlak Arayışı Mümkün Mü?

Modern Yaşam Kadın ve Ahlak Sarmalı” 13-16 ekim 2009-/İzmir 

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Cultural Studies Symposium 

Her Çağ Kendi Mektubunu Yaratır: Kişilerarası İletişimin Medyası Olarak Mektubun 

Değişen ve Dönüşen Yüzü: 1950’li Yılların Aşk Mektupları Örneği

 04-06 Mayıs 2011/İzmir 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

 

New Communication Technologies and Social Transformation

Herkesin Kendi Sineması/Filmi olarak Rüyalar, Görsel Dil ve İletişim (Üniversite Öğrencilerinin Rüya Anlatılarının Analizi)

 2-4 Mayis 2012 Bişkek Kırgızistan

Kyrgyzstan-Türkiye Manas University

 

Language and Communication: Research trends and Challenges 

Yalancı Dünyanın Büyüsü: Bir anlatı Olarak Haberin Mitomani’ye Teslimiyeti

10-13 Haziran 2012 İzmir

Institute of Language and Communication Studies

 

Yrd.Doç.Dr SIDIKA YILMAZ

  
bottom of page