MEHMET ALTUĞ ERSOY 

MİSTİK FİLOZOFLAR ATÖLYESİ

5 Aralık Cumartesi BAŞLIYOR!
 

5 Aralık Cumartesi 13:00-15:30
Plotinos 205 ve Yeni Platonculuk

12 Aralık Cumartesi 13:00-15:30
Augustinus 350 ve Hristiyan Felsefesi

19 Aralık Cumartesi 13:00-15:30
İslam Dünyasında Felsefi Ekoller ve Kındî 801, Ahmet Yesevi 1093

26 Aralık Cumartesi 13:00-15:30
Hallac ı Mansur 858, Hasan Sabbah 1050 , Ömer Hayyam 1048

2 Ocak Cumartesi 13:00-15:30
Musevi Ortaçağ Felsefesi ve Musa İbn Meymun 1138, Hacı Bektaş i Veli 1209

9 Ocak Cumartesi 13:00-15:30
Mevlana Celaleddin i Rumi 1207, Yunus Emre 1238, İbn i Arabi 1165

16 Ocak Cumartesi 13:00-15:30
Thomas Aquinas 1225 ve Geç Dönem Ortaçağ

Düşüncesi, Meister Eckhart 1260

23 Ocak Cumartesi 13:00-15:30
Protestan Reform Hareketi, Luther 1483, Calvin 1509 ve Galileo Galilei 1564

Bu atölyede 14 yüzyıl süren bir #tarih diliminde farklı farklı duraklara uğrayacağız.
Mistisizm ya da Gizemcilik diye adlandırılan, doğa üstü güçlerin var olduğu ve bunlarla ilişki kurulabileceği temeline dayanan bir tür dinsel dünya görüşünün ünlü simalarını tanımaya çalışacağız.
Bu filozofların akıl yürütmelerini ve düşüncelerini onların sözlerinden yola çıkarak anlamak, bu aforizmalarını çözümleyerek onları belki de eleştirebilmek asıl amacımız.
 

Ö.EREN KOYUNOĞLU

MODERN SANATIN DOĞUŞU

22 Kasım-10 Ocak Pazar 13:00-15:30

Modernizmin Doğuşu, 20.yy’a kadar Batı Sanatı

1840-1900 arası tarihlerin ele alınacağı atölye, modern sanatı anlama yolunda bir başlangıç noktası sunmayı amaçlamaktadır.

Program, 20. yüzyıl modern sanatının temelini oluşturan 19. yüzyılda sanatın neden ve nasıl büyük bir kırılma yaşadığını, dönemin sanatının sosyolojik, kuramsal ve plastik değerlerini olabildiğince açık bir şekilde açıklamaya çalışacaktır. Böylece sıkça karşılaşılan “burada sanatçı ne anlatmak istemiş?”, “buna neden sanat diyoruz?” gibi olası sorulara cevaplar vermeyi ve “pek de gerçekçi olmamış”, “bunu ben de yaparım” gibi yorumlar karşısında, anlamlı çıkarımlar yapılabilmesine imkân sunacak bilgiyi vermek amaçlanmaktadır…

Atölye Programı:


6 Aralık Pazar 13:00-15:30
Önümüzdeki Hafta:
Courbet (devam)
Manet ve Avangardın Dönüşümü

13 Aralık Pazar 13:00-15:30

İngiltere'de Sanatın Dönüşümleri
Turner ve Constable'ın Mirası
Pre-Rafaelite Brotherhood
Rosetti ve Estetik Hareketi
Whistler ve Ruskin Kavgası
Grosvenor Gallery

20 Aralık Pazar 13:00-15:30

Dönüşmüş Avangard ve Modern Resim: Empresyonizm
Nadar
Monet

27 Aralık Pazar 13:00-15:30

Renoir,Degas,Pisarro,Sisley
İzlenimciliğin Kadın Ressamları: Morrisot ve Cassatt
Flanörler ve Şehir, İzlenimcilerin Paris’i
İzlenimciliğin Çıkmazları ve İzlenimciliğin Ardından
Seurat

3 Ocak Pazar 13:00-15:30

Cezanne, Gauguin ve Van Gogh

10 Ocak Pazar 13:00-15:30

Sembolizm ve Nabiler.
Sembolizm ile Dışavurumculuğun arasında: Lautrec, Ensor ve Munch
Art Nouveau
20. Yüzyıla Girerken

GÖKTUĞ HALİS

SEMBOLİZM ATÖLYELERİ

Sembolizm disiplininin ana yükünü 'canlı varlıklar kategorisi' oluşturur.

Hayvanbitki ve insan biçimli sembolizmin 'işleyişi' ve imgelerin okunuş ilkeleri üzerine sürdüreceğimiz atölyelerimiz devam ediyor...

 

HAYVAN SEMBOLİZMİ     6-14 Aralık Pazar 17:00-19:30

6 Aralık Pazar 17:00-19:30

Hayvan Sembolizmini Belirleyen Asli Unsurlar
Taş Çağı Sembolizmi : Mağara Sanatı Nasıl Okunur?

Neolitiğe Geçiş: Göbeklitepe'de Hayvan Sembolizmi
Büyük Medeniyetler: Tanrı Kral Sembolü Olarak Hayvan


13
Aralık Pazar 17:00-19:30

Kutsal Hayvanın Şifresi

Modern Dinlerde Hayvan Sembolizmi ve Mitler
Öte Dünyanın Bekçileri
İlkelden Moderniteye Hayvan Arketipi


BİTKİ SEMBOLİZMİ     20-27 Aralık Pazar 17:00-19:30

20 Aralık Pazar 17:00-19:30-Arka Plan: Tarım ve Merkezi Kutsalın Dönüşümü
Ağaç Sembolizmi : Mitler ve Dönüşümler
Mitolojilerde Kutsal Ağaçlar


27 Aralık Pazar 17:00-19:30
Bitki Kültleri
Parçalanan Tanrılar ve Hayata Dönüş
Tarım Toplumu Sembolleri
Dönüşümler ve Alegoriler

 

ÖMER KOKAL

GILGAMIŞ’TAN ODYSSEUS’A “KAHRAMANIN YOLCULUĞU”

8 Aralık Salı - 9 Aralık Çarşamba 21:00-23:30

“Aslolan hedef değil hedefe giden yoldur.” derler. Tasavvufta ise vuslata giden yolda yaşayanlar en az vuslat kadar değerlidir. Yola çıkanla, geri dönen aynı kişi olmaz, yol kişiyi dönüştürür, olgunlaştırır. Bu nedenle pek çok efsanenin konusu bir kahramanın yolculuğu ile ilgilidir. Gılgamış ölümsüzlüğün sırrını bulmak için yola çıkar, Odysseus evine dönmek için. Krallığını geri almak için yollara düşen de vardır, kaderini değiştirmek için de. Jason, Altın Post’u elde etmeye uğraşır, Oidipus yazgısında kurtulmaya.
Bu tip mitolojik anlatıların en önemli işlevlerinden biri yaşadığımız duyguların, korkuların, zorlukların, çelişki ve arzuların yalnızca bize özgü olmayıp herkesin ortak duyguları olduğunu gösterip teselli sağlamasıdır. İş yaşamında karşılaşılan zorluklarla mücadele etmek, hedefe ulaşmak için çaba harcamak mitolojik öykülerle benzerlikler gösterir. “Kahramanın Yolculuğu” anlatısında mitolojinin tadına doyulmaz yol maceralarını dinlemekle kalmayacak, ayrıca mitolojinin, sanata psikolojiye ve iş dünyasına olan etkilerini de göreceğiz.

AYHAN KAVAS

İFADE ETME BECERİSİ

Yeni Dönem 10-13-15-20-23 Ocak 20:00-22:00

Bilgi; önemli ‘bir şey’dir ancak, bilgiyi aktarmak; ‘çok şey’dir…

Paylaşmak istediğimiz bilgiyi, hedef kitlemize doğru aktarabiliyor muyuz?.. Ya da ne kadarını aktarabiliyoruz? Kendimizi dikkatle dinletebiliyor muyuz, yoksa karşımızda esnemelerine engel olamıyor muyuz?.. Günlük yaşamdan-iş yaşamımıza; kendimizi doğru ifade edebiliyor muyuz yoksa, hep yanlış mı anlaşılıyoruz?..

’İfade Etmenin 5 Sırrı’ ana başlığı ile yapılacak atölye; konuşma, anlatma, sunum yoluyla yapılan bilgi paylaşımları konusunda, hedefinize ulaşmanızı sağlayacak, kişiye özel uygulama örnekleri ve geri bildirimler ile ilerleyecektir.

2’şer saatlik, 5 bölüm olarak 10 saat sürecek online ve interaktif eğitim programı, 15 kişilik katılımcı ile sınırlıdır…

Eğitimin ilk 4 saati, bilginin interaktif paylaşımıdır. Sonraki 6 saat, uygulamadır.

Yoğunlaştırılmış eğitim sonunda katılımcılar; farkındalık, öğrenme, içselleştirme kazanımlarının ötesinde, ‘bilgiyi doğru kullanma’ becerisi kazanacaklardır.

Dersler; eğitmenin bilgi paylaşımı ve ardından, katılımcılara yaptırılacak örnek uygulamalarla ilerleyecektir.


1.Gün
Doğru Nefes Almak
Doğru Ses Kullanmak
Dili Kaliteli Konuşmak
Vurgu

2.Gün:
Kolay Anlatma Metodu ve Hikâye Anlatıcılığı
Doğru Beden Dili Kullanımı
(Konuştuğumuz, anlattığımız, bilgi aktardığımız dört platform olan koltuk, masa, kürsü ve sahnede; doğru duruş, oturuş, el kol kullanımı, göz teması, yüz jesti, PowerPoint kullanımı, sahne kullanımı ile bilgi paylaşımı tamamlanacaktır.)

3.Gün:
Katılımcıların, Sunum Videolarının Değerlendirilmesi:

4, ve 5. Gün:
Önceki derste, eğitmenin geri bildirimleri doğrultusunda, katılımcıların yeni videolarının paylaşılması ve değerlendirilmesi

Güncellemeler için Abone Olun

05323976587 - 05324244904

Yenigün Sokak   Yenigün Apt. No:13/1 Kuzguncuk - İSTANBUL

© 2023 by  THE PUB. Proudly created with Wix.com