top of page

mehmet altuğ ersoy

ile

ezoterizm atölyesi (5 hafta, 10 oturum)           

19 Mayıs - 19 Haziran

Her Hafta Salı- Cuma  13.30-16.00 / Online

İnisiyasyonun tarihselliği, simgeleri, derinliği, sebebi, süreci, içreklik, ezoterik bilgi, okült bilgi, bilimsel bilgi, egzoterikten ezoteriğe, pagan dünya, piramit, Delfi, Druidler, Mitra, gnostik kültler, Serapis, Odin, Eleusis, Dionisos, Solar Teslis, Pisagor Okulu, Enok, Anadolu ezoterizmi, Melamilik, Hurufilik, Mevlevilik, Alevilik, Bektaşilik, Ahilik, Hermetizm, ezoterik öyküler, monomitler ve kahramanın yolculuğu gibi konuları içerir.

 

1.Oturum

Ezoterizm

Tanımlar, İnisiyasyon, Kapalılık, İşlevi, Ezoterik Bilgi ve Okült Bilgi, Ezoterik Bilgi ve

Bilimsel Bilgi, Eksoterikten Ezoteriğe, Ezoterik Yolculuk, Sonuç

 

2.Oturum

İnisiyasyon

Tanımlar, İlkel Topluluklarda İnisiyasyon (Erginlenme), Erginlenmenin Ana Simgeleri, İnisiyasyonun Derinliği, İnisiyasyon Süreci, İnisiyasyona Vardıran Sebep

3.Oturum

Ezoterik Kültler ve Simgeleri

Pagan Dünya, Piramit’in İnisiyasyonu (Mısır Gizem Kültü), Delfi, Felsefe Taşı, Druidler, Mitra, Gnostik Kültler, Serapis Kültü, Odin Gizemleri, Eleusis Gizemleri, Dionisos, Solar Teslis (Güneşsel Üçleme), Pisagor Okulu, İnisiye Mimarlar,  Enok Tarikatı, Sonsöz

4.Oturum

Anadolu Ezoterizmi

Tarihselliği, Melamilik, Hurufilik, Mevlevilik, Hacı Bektaşi Veli, Alevilik, Bektaşilik, Temel Nitelikler, Tanrıya – İnsana – Eğitime – Cinsiyete – Doğuma – Ölüme - Topluma İlişkin Görüş, Deyişler  

5.Oturum

Ezoterik Meslek Örgütleri

Ahilik, Tapınak Şövalyelerinden Masonlara

6.Oturum

Ezoterik Kardeşlik Örgütleri

Gül Haç Tarikatı, İhvan – üs Safa, İsmaililik, Tampliyeler, Haşişiler ve Etkileri

7.Oturum

Hermetizm

Tarihselliği, Günümüzdeki Etkileri, Hermetik Öğreti, Hermetik İnisiyasyon, Hava – Ateş –

Su – Buyrultu – Toprak Sınavı, Karşılaşma

8.Oturum

Simya

Simya Nedir? Simyacı Kimdir? Etimolojisi, Hedefleri, Temel Prensipleri, Avrupa Ve Simya, Arş Magna, Simya ve Felsefe Taşı , Ezoterik Simya

9.Oturum

Ezoterik Öyküler

Kırmızı Başlıklı Kız ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in Çözümlenmesi

10.Oturum

Ezoterik Sistematik

Yazgısal Döngü, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu

Katılım Ücreti ​(10 Oturum): 580 TL

Tek Oturumluk Katılım Ücreti: 70 TL

İletişim: 0533 4244904-0532 3976587

EzoterizmAtolyesi.png
ezo 07.jpg
ezo 06.jpg
ezo 03.jpg
ezo 04 (1).jpg
0d0869b.jpg

 Mehmet Altuğ Ersoy

İÜ İşletme, EAÜ Felsefe, Felsefi Danışman

www.felsefeyleterapi.com 

bottom of page