top of page

mehmet altuğ ersoy

ile

estetik ve sanat felsefesi atölyesi (7 hafta)        

Medicus curat, natura sanat

Hekim ilgilenir, doğa iyileştirir

Bu atölye çalışmasında estetik ve sanat felsefesinin temel sorunlarını ele alacağız. “Doğada güzel ile sanatta güzel farklı mıdır, güzellik öznel mi yoksa nesnel midir, beğeni yargıları ne tür yargılardır,  sanatsal bilgiden söz edilebilir mi, sanatla etik arasında bir ilişki var mıdır, sanat yapıtları ne tür varlıklardır”, gibi onlarca soruyu ele alıp estetik deneyim, tutum veyargıyı farklı sanat dalları üzerinde ayrı ayrı irdeleyeceğiz. Bunun yanında farklı estetik anlayışlar, teoriler, tavırlar ve yansıtmalar hakkında bilgilenip, hep birlikte çözümlemeler ve sorgulamalar yapacağız. Dünyayı daha nitelikli algılamak yolunda beraber çalışmak umuduyla...

                                                                                                                               Mehmet Altuğ Ersoy

7 hafta   sürecek olan çalışma, powerpoint sunumu ile eş zamanlı olarak yapılacaktır. Katılımcılara her oturumda, hem yazılı doküman verilecek, hem de interaktif olarak çalışmaya katılımları önerilecektir.

Atölye Programı:

28 Ocak Pazar 2018

Estetik Ve Sanat Felsefesinde Temel Konular

Güzellik, Estetik Özellikler, Estetik Deneyim,

Estetik Tutum, Estetik Yargı

4 Şubat Pazar 2018

Tarihsel Süreç İçinde;

Güzellik Anlayışları,

Güzelliğin Nitelikleri ve Biçimleri,

Yüce ve Yücelik

11 Şubat Pazar 2018

Sanata İlişkin Felsefi Araştırma,

Schiller, Hegel, Schopenhauer,

Sanat Kuramları

18 Şubat Pazar 2018

Sanat ve Sınıflandırmaları;

Edebiyat / Resim / Mimari

4 Mart Pazar 2018

Heykel Sanatı / Müzik / Dans

11 Mart Pazar 2018

Tiyatro / Sinema 

18 Mart Pazar 2018

Sanatta Modernizm Akımları

Çağdaş Sanat ve Estetik Anlayışlara Örnekler

 

                                                                                    Katılım Ücreti:  550 TL. / Öğrenci:  450 TL. (Sıcak içecek ve ikramlar dahildir. İki taksite bölünebilir)

                                                                                                                                           İletişim: 0532 4244904 - 0532 3976587

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                    MEHMET ALTUĞ ERSOY

                                                    İÜ İşletme, EAÜ Felsefe, Felsefi Danışman

                                                    www.felsefeyleterapi.com 

                                            

         

 

 

 

 

 

Schiller
Arthur-Schopenhauer
maxresdefault
1315841560_416cd60e2ba6609899df211f3830403b_313733218
Afiş 01
bottom of page