top of page

melda üner

ile

edebiyat atölyeleri

1 Mart 13:30-16:30

“Mahpeyker’den Kalyopi’ye, Periveş’ten Agavni’ye;

19.yy. Türk Edebiyatında, Zevk ve Eğlence Kadınları”

 

 

Osmanlı-Türk toplumu; 19.yy’ı nasıl karşıladı?

Tanpınar’ın ifadesiyle “bir medeniyet krizi” olan Tanzimat, toplumu ne şekilde etkiledi?

Tanzimat öncesi Osmanlı toplumu nasıl bir sosyo-kültürel yapıdaydı, psikolojisi, Batı kültürüne bakışını nasıldı? 

Doğu değerleri ile kastedilen neydi?..

 

Dönemin siyasi-sosyal ve psikolojik havasını ele aldıktan sonra, edebiyat tarihimizin renkli kadın karakterleri arasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız…

 

Prof. Dr. Ayşe Melda Üner ile "19.yy. Türk Hikâye ve Romanında Zevk ve Eğlence Kadınları” atölyesinde ele alınacak eserler ve karakterlerden bazı örnekler;

 

Namık Kemal; “İntibah /Sergüzeşt-i Ali Bey ” Mahpeyker...

Ahmet Midhat Efendi’nin romanı “Henüz On Yedi Yaşında”; kendi karısının hikâyesini anlatır. Ahmet Midhat Efendi 2. karısını umumhaneden/genelevden almıştır. Romandaki Kalyopi, yazarın gerçek hayattaki karısını temsil eder. Agavni ise genelevde çalışmaktan memnun olan bir karakter olarak çıkar okuyucunun karşısına.

 

Ve yine Ahmet Mithad Efendi'nin “Mihnetkeşan” hikâyesi...

Mihnetkeşan; Victor Hugo'nun Fantine adlı hikâyesinden mülhem. Bu hikâyede, sadece Dakik Bey adlı erkek karakterin adı verilmiş, kadın karakterlerinse adları gizlenmiştir. Bu bilinçli bir tercihtir.

Recaizade Mahmut Ekrem'den; “Araba Sevdası”... Romandaki, Periveş karakteri, çok meşhur bir fahişedir. Hem komik hem eleştirel, kısaca ironik üslubuyla Recaizade Mahmut Ekrem, bu romanında toplumun sosyal ve psikolojik durumunu gözler önüne serer…

İletişim: 05324244904 - 05323976587

​                                            

 

 a. melda üner

Halen Yeditepe Üniversitesi, Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görvine devam eden Prof. Dr. Ayşe Melda Üner'in araştırma alanları; Yeni Türk Edebiyatı,  19. yüzyıl; Modernizm ve Postmodernizm Anlatım Teknikleri üzerinedir...

Kitapları;

19.yy. Türk Hikâye ve Romanında Zevk ve Eğlence Kadınları  (Kirpi Kitap)

Roman ve Musiki: Tanzimat ve Servet - i Fünun Romanında Musiki Teması (Simurg Yayınevi)

 

Eğitim:
L: Boğaziçi Üniversitesi, 1995 
YL: Boğaziçi Üniversitesi, 1997
Dr: Marmara Üniversitesi, 2003

 

0000000052569-1.jpg
unnamed (1).jpg
araba-sevdasic235f4b65e362dde0509972e87a
bottom of page