top of page

 mehmet altuğ ersoy

ile

çağdaş filozoflar atölyesi         

                                                             

Çağdaş filozofları yakından tanıyacağımız bu atölye çalışmasında, bu filozofların kimi zaman kendi kurdukları kimi zaman da dahil oldukları ana felsefi akımlar da eş zamanlı olarak ele alınacak. Önemli sözlerinden yola çıkarak onları anlamaya, söylemlerinden kendi hayatımıza nelerin dokunduğuna, değdiğine bakacağız.  Bunun yanında önemli eserlerinden de bahsedeceğimiz filozofların ait oldukları döneme nasıl etki ettiklerini ve çoğu kez bir sonraki düşünce akımına nasıl temel teşkil ettiklerini de irdeleyeceğiz. Ve asıl amacımız, üzerinde çalıştığımız filozoflar aracılığıyla hep birlikte çözümlemeler ve sorgulamalar yapmak, anlam arayışımıza nitelikli bilgilerle destek olmak.

Bu hayatı anlamlandırma çabamızda beraber çalışmak umuduyla…

                                                                                                                               Mehmet Altuğ Ersoy

 

Atölye Programı:

 

1. Hafta

Felsefe nedir?

Pragmatizm

Amerikan Pragmatistler

Fenomenoloji

Edmund Husserl

2. Hafta

Bertrand Russell

Ludwig Wittgenstein  

3. Hafta

Sigmund Freud

Martin Heidegger

Henri Bergson

Jean-Paul Sartre

Albert Camus

Maurice Merleau-Ponty

4. Hafta

Albert Einstein

Karl Popper

Frankfurt Okulu

Theodor Adorno

Max Horkheimer

Herbert Marcuse

Jurgen Habermas 

 

5. Hafta

Emmanuel Levinas

 W. V. O. Quine

Thomas Kuhn

Paul Feyerabend

F. De Saussure

Claude Levi-Strauss

Roland Barthes

 

6. Hafta

Jacques Derrida

Jean-Francois Lyotard

Michel Foucault

Julia Kristeva

Luce Irigaray 

 

 

Mehmet Altuğ Ersoy

İÜ İşletme, EAÜ Felsefe, Felsefi Danışman www.felsefeyleterapi.com 

 

 

Toplam Katılım Ücreti:  550 TL. (Sıcak içecek ve ikramlar dahil)dir. İki taksite bölünebilir)

Tek Katılım: 90 TL.

İletişim: 0532 4244904 - 0532 3976587

         

 

 

 

 

 

Julia Kristeva
Jurgen Habermas
Luce Irigaray
Henri Bergson
Thomas Kuhn
Roland Barthes
Jacques Derrida
Albert Einstein
Jean-Paul Sartre
Bertrand Russell
Michel Foucault
Albert Camus
bottom of page