top of page

asuman susam

ile

anlatının  katmanları arasında 

keşif atölyesi

yazarak hayatı “yeniden” kurmak

30 Kasım  17:30-19:30  / 1 Aralık 13:30-15:30

Seminer süresi :iki gün toplam dört saat

 

İnsan varoluşunun en temel ihtiyaçlarından biri anlatmak. Bundan hiç vazgeçmedik. Kişiden bireye evrilirken, sözlü kültürden yazılı kültüre ve ötesine geçerken anlatma ihtiyacı aynı kalırken anlatmanın biçimleri, araçları, süreç içinde başkalaştı, değişti. Eskinin, yavaşlığın, sakinliğin içinde sözünü yeryüzüne bırakan anlatıcı yok olmadı ama hızın, teknolojinin, sanallığın değiştirdiği başka birine dönüştü. Anlattıkları da anlatım biçimleri de 

Değişmeyen tek şey: Anlatma Arzusu

Yazar ve okur ilişkisi üzerine düşünme pratikleri

Melez metinler üzerine düşünme pratikleri

Edebiyat aracılığı ile değişen insana bakmak bir anlamda aynadaki kendimize bakmak demek. Hayatlarımızı anlatarak birbirimize yaklaşırken hepimiz birer hikâye anlatıcısıyız. Otobiyografiler, mektuplar, günlükler, romanlar, melezleşerek çeşitlenen anlatı türleri olanları, başımızdan geçenleri ham hallerinden kurtarıp bir kurgu içinde yeniden yapılandırma örnekleriydi. Gelinen durumda “saçaklanan” bir anlatı ile karşı karşıyayız… Sokakta, sinemada, reklamlarda, sinemada, belgeselde, özetle her yerde… Anlatının her yerdeliği anlatı üzerine düşünmemizi zorunlu hale getiriyor.

I.

Anlatma Arzusu: Saçaklanan Anlatı

*Sözlü kültürden yazılı olana, gündelik olandan sanatın alanında kurulana anlatma ihtiyacının doğurduğu türlere genel bakış ( Malumattan habere, dedikodudan mektuba, günlüğe, romana…)

II

Hikaye Anlatıcısı’ndan  Ritimanalist’e: Dönüşen Anlatıcı

*W Benjami’nin hikaye anlatıcısından H. Lefebvre’nin ritimanalistine evrilen yazar/ anlatıcıya bakış 

*Değişen çağ koşullarına koşut değişen anlatı

III.

Anlatıda Kendini “yeniden”/ “yazarak” Kurmak

*Gerçekten Kurguya Benlik İnşası

**Mektuplar, günlükler, otobiyografiler üzerinden yazar ve anlatıcının mesafesinin daraldığı türlerde yazarak kendini “yeniden” kurmak

*** Bakışaçısı ve değişen kurgular

 

 

 

Kaynaklar:

 Hikaye Anlatıcısı/ Yalnızlıktan Doğan Masallar  W Benjamşn-Heratik Yay.

Bizi Biz yapan Hikayeler Kendimizi Yaratma Üzerine Bir Deneme William L Randall- Ayrıntı

Kurmaca Nasıl İşler James Wood, Çev: Ekin Bodur, Ayrıntı Yay.

Orpheus’un Parçalanması Postmodern Bir Edebiyata Doğru- Ihab Hassan- Hece

Yaratıcı Yazarlık ve Deneysel Yazma Teknikleri Şenol Erdoğan- SUB yay

Kurmacanın Kıyıları J. Ranciere- Metis

Ritimanaliz H. Lefebvre Sel

Anlatının Gücü Robert Fulford- Kolektif Yay

Ötekilerin Kökeni Toni Morrison- Sel

Video Felsefe M Lazzarato- Otonom

Biçimler Bütün Ritim Hiyerarşi, Ağ Caroline Levine- KUY yay.

BARTHES, Roland, Yazının Sıfır Derecesi, Tahsin Yücel (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 2006.

BARTHES, Roland, S\Z, Sündüz Öztürk Kasar (çev.), İstanbul: YKY, 2006.

BENJAMİN, Walter, Son Bakışta Aşk, İskender Savaşır, Orhan Koçak, Sabir Yücesoy (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 2008.

İletişim: 05324244904 - 05323976587

​                                            

 

                                           

 

 

                                     asuman susam

 

 

 

 

İzmir doğumlu. Ege Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. İlk şiiri Milliyet Sanat Dergisi’nde yayımlandı. O günden beri şiirleri, edebiyat  incelemeleri, makaleleri, sinema yazıları çeşitli dergi ve ortak kitaplarda yer almakta. 2016’da ilki sunulan Ruhi Su şiir ödülüne Kemik İnadı kitabıyla değer görüldü.

Şiir: Bir Unutuş Olsun (Piya Kitaplığı) 1995 İhtimal Ki Aşk (Piya Kitaplığı) 2001 Susunca Sen (Şiirden Yay. ) 2008 Dil Mağarası (Everest) 2012 Kemik İnadı (Can Yay.) 2015 İnceleme: Yangın Yıllarından Nidâ’ya Ahmet Telli Şiiri (Everest Yay.) 2010 Toplumsal Bellek ve Belgesel Sinema (Ayrıntı Yay.) 2015, Plasenta (Everest Yay.)2018.

03306aca-3883-4465-90fa-3f5e0e3fea2d.jpg
9789750726293.png
[img][5][1].jpg
,.jpg
bottom of page