16 Ocak Perşembe 13:30-16:30 / Yeniköy

Ezoterik Sistematik

Yazgısal Döngü, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu

Didem Çivici ile Jungiyen Psikoloji Sohbetleri

16 Ocak Perşembe 19:30-22:00 - Kompleksler ve Rüyalar

23 Ocak Perşembe19:30-22:00 - İlişkiler: Anima ve Animus

Tarihe baktığımızda, modern psikoterapinin köklerinin arkaik şamanizm ve ilkel toplumların şifacı uygulamalarına dayandığını görürüz. Bu bilgi, modern psikologların ve doktorların yok saymaması gereken bir bilgidir çünkü ilkel insan şifa alanındaki uygulama ve yaklaşımlarını insanlığa ve yaşama dair en önemli bilginin üzerine inşa etmişti: ‘Psişe’nin.

Psişe, bedeni ve ruhu kapsayan, maddiyatla maneviyatın tümleşik bir izdüşümüdür ve insanın bütünlüğünü yansıtır. Psişe ayrıştırmaz, bütünleştirir; yok saymaz, farkındalığa getirir. 

Carl Gustav Jung, “Analitik Psikoloji” okulunu kurarak insan psişesini (ruhunu) incelikli ve etraflı şekilde çalışmış, 20. yüzyılın en önde gelen bilim insanlarından biri olarak sadece ruh bilimi (psikoloji) alanına değil, aynı zamanda fizik, tarih ve sosyoloji gibi pek çok bilim ve araştırma alanına da büyük miras bırakmıştır. Bize de bu lider ve araştırmacı kişiliğin bıraktığı mirasları anlama çabasıyla onun dünyasını ziyaret etmek düşüyor…

Aralık ve Ocak aylarında arka arkaya 4 sohbet akşamıyla Jungiyen Psikoloji’nin sularında gezineceğiz ve yıl boyunca aralıklarla buluşmaya devam edeceğiz. 

Moderatörlüğünü Jungiyen analist adayı Didem Çivici’nin yapacağı sohbet akşamlarımız ilgi duyan herkese ve her seviyeden katılımcıya uygundur. 

Katılım Ücreti: 40 TL.

Her Perşembe 16:00-18:00

Yazı tekniğinin yanı sıra, bu tekniğin sezgiler ile birleştirilmesi gibi bir kazanım da elde edinilecek bir programdır...

Didem Çivici ile Jung’un Arketipler Psikolojisi

18 Ocak Cumartesi 12:30-17:30

 

“Arketip”, ilk defa Carl Gustav Jung tarafından kullanılmış bir psikoloji terimi olmakla birlikte, “kolektif bilinçdışı”na ait ve yüklü psişik (ruhsal) enerjiye sahip karakterler olarak ele alınır. 

Arketipler, kompleksleri oluştururlar ve kişinin bilinçsiz hareketlerini yönetirler. Başka bir deyişle arketipler, insanın hayatını ve seçimlerini derinden etkilerler. Bu nedenle Jung, kendi geliştirdiği ve ismini koyduğu “Analitik Psikoloji” yaklaşımı kapsamında arketipleri merkeze koymuştur.

Bu 1 günlük seminerde psikoloji tarihinde önemli bir ses olarak yerini alan Carl Gustav Jung’un arketipler ve kolektif bilinçdışı yaklaşımını ele alıyor olacağız.

 


Katılım Ücreti: 200 TL.

Uygulama Programı
Her Perşembe 13:30-16:30

Çocuklara ve onların hayal dünyasına ulaşmak, onlarda bir iz bırakmak istiyor musunuz?

 

Bir aylık Çocuk Kitabı Yazma, temel eğitim programında, bir çocuk kitabında dikkat edilmesi gereken pedagojik unsurlara dikkat çekilecektir. Çocuk kitabında, kurgu nasıl olmalı?  Yetişkine yazmakla çocuğa yazmak arasındaki farklar nelerdir? Ve tabii, bolca hikaye taslağı üretilecektir.   Uygulama dersinde de; yine beraber belirlenen bir taslağın, kitap haline getirilmesi üzerine çalışılacaktır...

25 Ocak Cumartesi 17:30-20:00

Bir filmi çözümlemek, bakış açısını, anlamını kavramak için, işaretleri yakalamak önemlidir...  

4 haftalık atölye; bir filmi tüm unsurları ile ele alarak, doğru  tartışmanın alt yapısını sağlayacak bir yol haritasıdır...

Program; 

1.Hafta: Anlatı ve Anlam

Öykü, Olay Örgüsü ve Karakter

Filmler; Rashomon, Kaderin Böylesi

 

2.Hafta: Mekan ve Ses 

Filmsel Yüzey ve Gerçek

Filmler; Truman Show, Rage, Yes,

 

3.Hafta: Zaman 

90 dakikalık Bir Ömür

Filmler; Yurttaş Kane, Ground Hog Day, Memento, Fried Green Tomatos

 

4.Hafta: Anlam ve Ötesi

Türler, Tarzlar, Düşünceler

 

Formalizm, semiyoloji, ideoloji gibi çeşitli kavramsal perspektifleri içererek sinemada anlamın inşasına odaklanacak bir seminerler serisi…Bu seminer serisi ile sinema severlerin anlatımın kuruluşundan mekân, zaman ve sesin sinemada temel kullanımlarına ve işlevlerine kadar bir filmi ayrıntılarıyla tartışma olanağı bulmasını amaçlıyoruz.

19 Ocak Pazar 14:00-17:00

-Duygusal Denge

Farkındalık ve 6. Duyu Bilinci

(Beden, Hareket, Duygu Bütünlüğü)

-Duygu

Tavır / İfade

Duygular ve Bedene Yansıması, Tavır ve İfadenin Yerleşimi, Gelişimi

 

-Algı

Düşünce, Duygu, Beden

Kavramlarının Genetik Aktarım, Sosyo-Kültürel Çevre ve Öğrenme ile Şekillenmesi

 

-Eğitim ve Öğretimin Yaşam Algısının Oluşumuna Etkisi

 

-İçine Doğduğumuz Çekirdek Ailemizin Bütünsel Gelişimimize Etkisi

 

-Yaşamın Dönüm Noktaları / Duygusal Anatomi Çözümlemeleri

 

-Farkındalık Araçları

Doğru Araç Nasıl Tanımlanır ve Seçilir?

 

-Bedensel-Bilişsel-Spiritüel Farkındalık

 

-Kendilik Yargısı

 

-Fizik Beden - Duygu Beden Oluşumu

Etkileyen, Tetiklenen İlişkisi

Duygusal Bedenin Oluşumu

“Kişisel Hayalinize” Göre Tasarlayacağınız Kapsamlı Bir Yol Haritası...

Hayaliniz bir roman yazmak mı? Kurumsal hayatta uluslararası bir kariyer yapmak mı? Kendi şirketinizi kurmak, yaratıcı bir buluş yapmak ya da yepyeni bir iş fikri yaratmak mı? Başarılı bir sporcu ya da sanatçı olmak mı? Henüz bu hayatta ne yapmak istediğinizden emin değilseniz, sizi gerçekten mutlu edecek hayalleri nasıl keşfedebilirsiniz? Bu atölyede bunu yapmanın yollarını ve nelere dikkat ederseniz başarı şansınızın artacağını bulacaksınız.

 

Yazar kimliğinin yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir uluslararası şirketlerde yöneticilik yapan ve dünyanın pek çok ülkesinde eğitim veren Barış Müstecaplıoğlu’nun rehberliğinde, adım adım takip edebileceğiniz bir yol haritası kurgulayacaksınız. Tarihin en başarılı sanatçılarının ve iş insanlarının tecrübelerinden faydalanacaksınız.

• Düşlerimizi gerçekleştirmek için hangi yönlerimizi geliştirmeliyiz?

• Bizi hayalimize ulaştıracak yol haritasını nasıl hazırlayabiliriz?

• Çok daha ileriye gitmemizi sağlayacak hayal ortaklarını nasıl buluruz?

• İhtiyaç duyduğumuz “yaratıcı fikirleri” nasıl geliştiririz?

• Düşlerimize kapı açacak insanları nasıl etkiler ve ikna ederiz?

• Yoldaki riskleri nasıl öngörebiliriz ve bu risklerden nasıl korunabiliriz?

• Başarısız olduğumuzda nasıl ayağa kalkarız?

Hayallere Ulaşma Atölyesi’nden, “kişisel hayalinize” göre tasarlayacağınız “kapsamlı bir yol haritası” ile ayrılacaksınız. Bu atölyede size yalan söylenmeyecek. Hayallere ulaşmanın garantisi yoktur. Ancak doğru adımları atarsanız, onlara ulaşma ihtimalinizi sizi şaşırtacak ölçüde artırabilirsiniz. Keyifli, sıra dışı ve ilham verici bir deneyim sizi bekliyor.

Atölyeye ilham veren kitap için detaylı bilgi : www.hayallereulasmarehberi.com

Didem Çivici & Selin Akoğlu ile Jung Yaklaşımlı Masal Gecesi

28 Ocak Salı 19:30 "Maiden King”


Katılım Ücreti: 75 TL

31 Ocak Cuma 11:30-14:30

8-12 Yaş

“Hayvanseverler özel bir insan türüdür; ruhu cömert, empati dolu, belki biraz duygusallığa meyilli ve en az bulutsuz bir gökyüzü kadar kocaman yürekli.” John GROGAN

 

8-12 yaş grubuna yönelik atölyede; hayvanlarla insanların ilişkisi sorgulamaya açılacak, hayvanların değerinin anlaşılmasının birey ve toplum açısından önemi anlaşılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda hikaye yazma, oyun ve resim çizme faaliyetleriyle çocukların hayvanlara dair bilgiler öğrenmesi, öğrenirken de yaratıcı ve sanatsal yönlerini geliştirmesi desteklenmeye çalışılacaktır.

25 Ocak Cumartesi 14:00-16:30 / Kuzguncuk

8 Hafta

İnisiyasyonun Tarihselliği, Simgeleri, Derinliği, Sebebi, Süreci, İçreklik, Ezoterik Bilgi, Okült Bilgi, Bilimsel Bilgi, Egzoterikten Ezoteriğe, Pagan Dünya, Piramit, Delfi, Druidler, Mitra, Gnostik Kültler, Serapis, Odin, Eleusis, Dionisos, Solar Teslis, Pisagor Okulu, Enok, Anadolu Ezoterizmi, Melamilik, Hurufilik, Mevlevilik, Alevilik, Bektaşilik, Ahilik, Hermetizm, Ezoterik Öyküler, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu, gibi konuları içerir.

26 Ocak Pazar 17:00

 

MİTLER, RİVAYETLER, SÖYLENCELER, ÖYKÜLER

Kuruluş mitleri önemli kentlerin olmazsa olmazlarındandır. Ama söz konusu İstanbul olunca mitler sadece kuruluşla sınırlı kalmaz. İstanbul’u kuranlardan, onu ihya edenlere, hatta fethedenlere kadar ona dokunan herkes, ona dair mitler, söylenceler, öyküler üretmişler. Kimi zaman gerçek olaylar mite dönüşmüş, kimi zamansa mitler gerçek olaylara. Geriye ise dinlemeye doyamadığımız şahane hikayeler kalmış.

Ayrıca İstanbul’un tılsımları da tarih boyunca ilgi odağı olmuş. Evliya Çelebi bir zamanlar İstanbul’da 27 adet tılsım olduğunu söyler. Kenti felaketlerden koruyan, evde kalmış kızlara koca bulan tılsımların ilginç hikayelerini dinleyip, onlardan geriye kalanların izlerini süreceğiz.

Mitleri ve tılsımları kentin tarihsel gerçekleriyle ilişkilendirerek masal tadında anlatan “Efsane İstanbul” kitabının yazarı Ömer Kokal’dan İstanbul’un Mitolojisi ve Tılsımları’nı dinliyoruz.

Olgay Söyler ile Türk Mitolojisinde Kadın Kahraman

26 Ocak Pazar 13:30-15:30

29 Ocak - 18 Mart Çarşamba 13:30-16:30 / Yeniköy

 

8 Haftalık atölyede; 


Önce taşları yerine oturtup, tarih içinde bir serüvene çıkacağız. Gizemciliğin başat simgelerini inceleyerek devam edeceğiz. Bunu takiben farklı gizem okullarının ve farklı inanışların arkeolojisini yapacağız. Ardından simya ve okült anlayışı ele alıp adeta kendi ruhsal sondajımızı deneyeceğiz. Bu hazırladığımız zemin Gizemciliğin en etkili birlikteliklerini anlamamızı kolaylaştıracak. Atölyemiz yolda olmanın doğayla dönüşümün ve içsel tevazunun okuluyla, "taoculuk"la son bulacak.

 

"Tüm gizem içimizde ve tüm inanışlar dönüp dolaşıp aynı kapıya varıyor. Sevgi kapısına, kabül kapısına, af kapısına ve şükür kapısına. Biz bu yolculuğa aklın ışığında çıkacağız. Derdimiz iç huzurumuza çıkacak bir izlek bulmak... " M.Altuğ Ersoy

Sisler Bulvarı ve Attilâ İlhan

Şair, yazar, düşünür ve senarist Attilâ İlhan’ın hayatının ve eserlerinin konu edileceği atölyede, hem onun bilmediğimiz yönlerini keşfedecek, hem de şiirlerinin hikâyelerini dinleyeceğiz. Hayata diyalektik bakışını ve bilhassa kadınlarını...

Elbette atölyede, Paris rüzgârları da esecek!

Sinema ve Televizyonda;

Modernizm ve Kadın Meselesi

Atölye kapsamında; senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, Onur Saylak'ın yönettiği ve başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı, 2018 yapımı 'Şahsiyet' dizisi ile Ayşe Şasa ve Safa Önal'ın yazdığı ve  Atıf Yılmaz'ın yönettiği; başrollerinde Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın oynadığı 1966 yapımı 'Ah Güzel İstanbul' filminden örnek sekanslar üzerinden, karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır... Tabii, patlamış mısır eşliğinde:)

Olgay Söyler İmza Günü ve Söyleşi

İmza Günü ve Söyleşi / Anadolu'nun Kronikleri

Ücretsiz Etkinlik

Değerli eğitmenimiz tarihçi M. OLGAY SÖYLER’in Karakum Yayınevi’nden çıkan kitabı; “ANADOLU’nun KRONİKLERİ”nin imza günü ve söyleşisine davetlisiniz

Söyleşiye kalmak için lütfen rezervasyon yaptırınız...
05324244904-05323976587
Kitap İçeriği;
Anadolu toprakları, sadece fiziksel zenginliklerinden ve dolayısıyla coğrafi öneminden bahsedilerek kapatılacak bir konu olmamıştır. Anadolu öyle bir konudur ki tarihî serüveni anlatılırken üzerinde kurulup genişlemiş beyliklerin, devletlerin ve toplulukların tüm ayrıntıları anlatılsa dahi eksik çok şey kalacaktır. Çünkü Anadolu bir sırlar hazinesidir. Buradaki sır, gününüz tarih yazımında popüler manada ilgi çekmek için söylenenlerden çok daha ötesidir. Ötelerde bir yerde değildir Anadolu. Vardır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar sırlarıyla yaşamaya devam edecektir.

Çeşitli tarih dergilerinde ve internet sitelerinde yazdığı yazılarla Anadolu’yu mayalamış erleri okurların kalplerine nakşeden Mehmet Olgay Söyler, bu kez yazılarını bir araya getiriyor ve araştırmacı tarihçiliğe yeni bir soluk getiriyor. Bu solukta Anadolu’nun her köşesinden, ta diplerinden gelen iklimler var. Efsanelerle gerçeklerin, sırlarla gizemlerin iç içe geçtiği meseleler ve şahsiyetler var. Okunan her satırda, şimdi özlem duyulan nefesler ve sesler var.

Şaman edebiyatından âşık edebiyatına Anadolu’nun epik ve menkıbevi destan dünyası nasıl şekillendi? Bizans-Arap Savaşları gölgesindeki kahraman Battal Gazi’nin gerçek hikâyesi neydi? Kahramanlık destanlarından halk hikâyelerine Anadolu ve Rumeli serhadlerindeki savaşçı velîler kimlerdi? Hakkında her asırda farklı bilgilere erişilen derviş Sarı Saltık Gazi aslında kimdi? Anadolu’da kahramanı Türk olan ilk destan anlatısı Danişmendnâme’nin ve Danişmend Gazi’nin esas öyküsü neydi?

Anadolu Kronikleri: "Anadolu’nun Epik ve Menkıbevi Destan Dünyası” sadece bu sorulara cevap vermekle kalmıyor, Anadolu’ya taşınan tüm inançları, veli kültünü, keramet motiflerini, destanları ve menakıbnameleri yepyeni bir heyecanla kuşatıyor…

Yazarak Hayatı “Yeniden” Kurmak

Seminer süresi: 2 gün, toplam 4 saat

İnsan varoluşunun en temel ihtiyaçlarından biri anlatmak. Bundan hiç vazgeçmedik. Kişiden bireye evrilirken, sözlü kültürden yazılı kültüre ve ötesine geçerken anlatma ihtiyacı aynı kalırken anlatmanın biçimleri, araçları, süreç içinde başkalaştı, değişti. Eskinin, yavaşlığın, sakinliğin içinde sözünü yeryüzüne bırakan anlatıcı yok olmadı ama hızın, teknolojinin, sanallığın değiştirdiği başka birine dönüştü. Anlattıkları da anlatım biçimleri de.

Değişmeyen tek şey: Anlatma Arzusu

Yazar ve okur ilişkisi üzerine düşünme pratikleri

Melez metinler üzerine düşünme pratikleri

Edebiyat aracılığı ile değişen insana bakmak bir anlamda aynadaki kendimize bakmak demek. Hayatlarımızı anlatarak birbirimize yaklaşırken hepimiz birer hikâye anlatıcısıyız. Otobiyografiler, mektuplar, günlükler, romanlar, melezleşerek çeşitlenen anlatı türleri olanları, başımızdan geçenleri ham hallerinden kurtarıp bir kurgu içinde yeniden yapılandırma örnekleriydi. Gelinen durumda “saçaklanan” bir anlatı ile karşı karşıyayız… Sokakta, sinemada, reklamlarda, sinemada, belgeselde, özetle her yerde… Anlatının her yerdeliği anlatı üzerine düşünmemizi zorunlu hale getiriyor.

Olgay Söyler ile Türk Dilli Halkların Şamanizim Anlatıları

Tek Katılımlık Seminer

Bilmek, bilen, bilgin anlamları ile Tunguzca bir kelime olan 'Şaman' sözcüğünün bir din mi yoksa bir inanç biçimi mi olduğunu tartışırken,  hiç Orta Asya coğrafyasını görmeyen  Eliade’nin Şamanizm kitabı ile yetinmiyor saha çalışmalarıyla eserlerini yazan Potapov, Anohin, Radloff, Alekseyev, Hoppal gibi alimlerin peşi sıra gidiyoruz.

 

Şamanların sırma ermeleri ve bunun Anadolu’daki izleri, şamanın nasıl savaş reisi ve hükmetme işlevlerini kaybederek sağaltıcı ve destan icracısına dönüştüğünü, Cengiz Han’ın yanında bulunan Şaman Kökçü’nün ikinci adamlıktan nasıl hazin bir sona doğru gittiğini, neredeyse hiç anılmayan Kadın Şamanları  ve Şaman memoratlarını inceliyoruz ve birçok kaynağı baz alarak, farklı bir Şamanizm anlatısı sunuyoruz…

Ayasofya ve İstanbul’un, belki de korumak için, bize pek göstermek istemediği gizli kalmış tarihini keşfe çıkıyoruz... 

Doğa Taşlardan ile Tanrıça Arketiplerinin Günümüz Kadın Psikolojisine Yansımaları

Antik Yunan Mitolojisi'nden aşina olduğumuz ve insanlığın kolektif bilinçaltındaki "Dişi Arketipler" olarak bilinen; Demeter, Athena, Artemis, Aphrodite, Hera, Persephone tanrıçalarınınhangilerini daha baskın olarak kullandığınızı,hangilerini ise (bilinçli ya da bilinçaltında) toprağa gömmeyiseçtiğinizi fark etmeye başlayacağınız, keyifli bir psiko-mitoloji sohbeti...

Didem Çivici & Selin Akoğlu ile Jung Yaklaşımlı Masal Gecesi

‘Grimm Kardeşler’ masalı "Elsiz Kız"

"Vahşi Kadının Yolculuğu" kitabının yazarı ve Jung Analisti adayı Didem Çivici ile hikâye anlatıcısı Selin Akoğlu "Elsiz Kız" masalıyla kadın ve erkek psişesinin derinliklerine inmeye niyet ettiler... 

Siz de bu masallı sohbete dahil olmak isterseniz bekleriz...

 


Katılım Ücreti: 60 TL

Sırsız, Şifresiz, Sarih; Ayasofya Tarihi

Tek Katılımlık Seminer

Sırsız, Şifresiz, Sarih; Ayasofya Tarihi

Tek Katılımlık Seminer

Doğa Taşlardan ile Tarih Öncesinden Geç Antik Çağ’a Anadolu Tanrıçaları

14 Aralık Cumartesi 17:30-19:30

 

Kahramanmaraş'ta bulunan "Dünyanın Pişmiş Topraktan Yapılmış İlk Kadın Heykelciği'nden Göbeklitepe'deki "Doğuran Kadın" grafftisine, Çatalhöyük'teki Ana Tanrıça kültünden, Frigya'daki Kibele ritüellerine kadar, Anadolu'nun mayasını yoğuran "dişil enerjiler"i tanımak, bu bağlamda Anadolu'da kadınlığın tarihinden ilham alacağımız keyifli bir arkeo-mitoloji sohbeti...

Ömer Kokal ile İnancın Kısa Tarihi

İnancın ortaya çıkışından günümüze kadar olan tarihi bir bakıma insanlığın tarihine denk düşüyor. İnancı anlamak insanı anlama yolunda atılan adımlardır aslında. Ömer Kokal bu çok uzun yolculuğun kısa bir tarihini anlatarak bu yolda birkaç adım atmanıza katkıda bulunmayı amaçlıyor. Farklı gibi görünen inançların ortak köklerine, beslendikleri kaynaklara ve tabii insanlık üzerinde yarattığı etkilere değinerek yapacağımız bu zaman yolculuğuna sizleri de bekliyoruz.

Enneagramlar: Dokuz Kişilik Yapısı

Eğer kendimizin ve ilişki kurduğumuz insanların enneagram modeli hakkında bilgi sahibi olabilirsek, kendimizle ve başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurabilir, kimin neden 'o şekilde' davranmaya daha meyilli olduğunu daha iyi değerlendirebiliriz...

Özcan Yüksek & Selin Akoğlu ile Şehrazad'ın Sırları

Etkileşimli Masal Anlatısı

“Şehrazad'ın ilk masalı, dünyaya, sokağa, dışarıya çıkmanın, bilinmezler dünyasına adım atmanın masalıdır. Erdemi ve iyiliğin nedenini tarif eder. İnsan sonuç yaratır. Bunu bil ister Şehrazad...” Özcan Yüksek

Şehrazad'ın birinci gece anlattığı masal, başlangıç nedir ve neden yaşıyoruz?

Masal çözümleyicisi Özcan Yüksek yorumluyor Selin Akoğlu, masal anlatıyor.

Katılım Ücreti: 60 TL

Bu ay; İLİŞKİLER!

Birlikte tartışıp, zihnimizi farklı görüşlere açacağız. İlişki dönemlerini aşağıdaki alt başlıklarda ele almak için, Ayrıntı'da birlikte olmak üzere.

Başlatma Aşamasında: Kim çekici, üç temel ihtiyaç, reddedilme korkusu, adını koyalımcılık, kankalık, bu aşk mı?

Sürdürme Aşamasında: Şemalarımızı bilmek, kaptan gibi, niçin tıkandık, iletişim neden kopar, kıskançlığı ne yapacağız?

Bitirme Aşamasında: Başarılı ayrılık, batmış yatırım, yanlış liman mı, elalem ne der, ya başkası denk gelmezse, bu kararı kim vermeli, yalnızlık, tünelin ucunda ışık var mı?

Mehmet Altuğ Ersoy

Didem Çivici & Selin Akoğlu ile Jung Yaklaşımlı Masal Gecesi

‘Grimm Kardeşler’ masalı "Elsiz Kız"

"Vahşi Kadının Yolculuğu" kitabının yazarı ve Jung Analisti adayı Didem Çivici ile hikâye anlatıcısı Selin Akoğlu "Elsiz Kız" masalıyla kadın ve erkek psişesinin derinliklerine inmeye niyet ettiler... 

Siz de bu masallı sohbete dahil olmak isterseniz bekleriz...

 


Katılım Ücreti: 60 TL

Bir Gün, Dört Oturumluk Psikoloji Atölyesi

"Dezavantajlarımızı lehimize, acıyı yaratıcılığa ve güçlenmeye dönüştürebiliriz. "

 

                     

Oturum Başlıkları;

Erteleme Sendromu, Depresyondan Korunma, Acıyı Ehlilleştirme, Gündelik Hayatta Hatalar ve İlişkiler

Müzik ve Aşkın İzinde, Ada Sokakları

Tarihi ve özel mekanları gezip, hikayelerini dinlerken, hüzünlü bir aşkın izlerini de süreceğiz ada sokaklarında... Kimbilir belki çamlar arasındaki küçük bir taş evden, Berlioz'ün keman konçertosu da çalınır kulağımıza, taa 1947'lerden...

Utkan Kolat Dikmen'le Utancın Biyolojisi

Utanç duygusu çok güçlü bir duygudur, öyle ki utanç duygusunu hissettiğimiz anda orada fazladan bir saniye bile durmak istemeyiz; kaçmak, yok olmak, yerin dibine girmek isteriz. Bu nedenle merkezimizde kalamayız. Fiziksel olarak kaçabiliyorsak oradan uzaklaşırız, ya da bunu sözle yapabildiğimizde etrafa saldırarak suçlamaya başlarız. 
Yok olmak demek, ölmek demektir aslında, yani utanç duyduğumuzda içgüdüsel olarak dışlanmaktan ve bundan dolayı yalnız kalıp ölmekten korkarız. İnsanoğlunun en büyük korkusu ölümdür. Ve utanç bize ölümü çağrıştırır. 
Liv Larsson utancın genelde kızgınlık ve suçluluk duygularından doğduğunu düşünmektedir. Bununla ilgili yazdığı kitapta “Utanç, Kızgınlık ve Suçluluk”un birçok insanın hayatını değiştirdiğini gördüğünü söyler. Kitabında bahsettiği “ihtiyaç pusulası” yöntemini kullanarak karar vermenin çok daha kolaylaşacağını ve hayatımızın daha zenginleşeceğini dile getirmiştir. Çoğumuzun, kızgınlık, utanç ve suçluluğu hayatımızdan uzak tutmak için çok fazla enerji harcadığımızı söyleyen Larsson, kitabında anlattığı çok basit yöntemlerle bu duyguları düşman olarak görmektense birer dosta çevirmenin mümkün olduğunu vurgular. 
Bu çalışmada utanca biraz daha yakından bakıp bizim ihtiyaç pusulasındaki hareketlerimizi araştıracağız. 
Utancın bizim hayatımızda kapladığı alan nedir? 
Utancın altında yatan ihtiyaçlar hangileridir? 
Utandığımızı nerden anlıyoruz?
Biraz korkutucu gibi görünen bu konuyu, olabildiğince nazik ve duyarlı bir şekilde ele almayı planladığım bu çalışmanın sonunda utancın bedenimize gelmeye başladığı anı farketmek belki de bizim için artık mümkün olacak. Ve ihtiyaçlarımızın farkına varmaya başladığımızda utancın getirdiği duygulardan kaçmak veya onların esiri olmaktansa kendi gücümüzü elimize alıp kendi yolumuzu çizebileceğiz.

Kontenjan 8 kişi ile sınırlıdır.

Atölye Ücreti: 150 TL.

Nihan Kaya ile Söyleşi ve İmza Günü

7 Eylül Cumartesi Saat: 17:00-19:00

Değerli yazar, sevgili eğitmenimiz Nihan Kaya’nın; “İyi Aile Yoktur” ile başlayıp, “İyi Toplum Yoktur” ile devam eden, topluma ve bireye cesur yaklaşımlarıyla çok ilgi gören serisinin, yine İthaki Yayınları’ndan çıkan ve sabırsızlıkla beklediğimiz son kitabı; “BÜTÜN ÇOCUKLAR İYİDİR” hem çocuklar, hem yetişkinler için, 6 Eylül’den itibaren kitabevlerinin raflarında yerini alıyor... Öncelikle; bizi silkeleyip-silkeleyip hem kendimiz, hem geçmişimiz, hem de içinde bulunduğumuz topluma dair düşündürdükleri ile artık bir şeylerin değişmesi için; atölyelerde, seminerlerde yüz yüze, kitaplarla kalıcı hale getirerek bıkmadan usanmadan anlattıkları için, kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyor ve yeni kitabı için tebrik ediyoruz... Siz sevgili okurlarını da; bu “Üçleme” üzerine kendisiyle yapılacak söyleşi ve kitaplarını imzalayacağı, ücretsiz etkinliğimize davet ediyoruz... 

Tolga İskit ile Temel Vinyasa Yoga

Her Pazartesi - Perşembe
18:00-19:00


Vinyasa stili yoganın temel yaklaşımı hareketin, nefes ile koordineli olarak yapılan serileme içinde uygulanmasıdır. Beden yogik hizaya akış içinde yerleşir. Serilemeler güneşe selam serilerinden gelişir. Matın üzerinde gelişen, hareket halindeki beden ve nefes arasındaki bütünlüğe getirilen farkındalık pratik ilerledikçe matın dışında kendini göstermeye başlar. Böylece yaşama bütüncül yaklaşım gelişir.

Derya Cumaoğlu ile Yin & Yang Yoga

Her Salı- Perşembe
10:00-11:00

Yang yogada hatha yoga pozlarıyla kas kemik ve eklem sistemini güçlendirirken, yin yogada bağ doku üzerinde derin ve yavaş uygulamalarla bedeni esnetip, gevşetirken enerji olarak da dengeleriz.

6 Haftalık Atölye (Hafta içi - Hafta sonu seçenekleriyle)

Sinema tarihinin yerli-yabancı önemli örnekleri eşliğinde, fikir aşamasından başlayarak senaryo psikolojisi ve yazımı hakkında temel bir eğitim verilecek. 

Vedat Özdemiroğlu ile Mizah ve Edebiyat

Mizah ünlem, felsefe soru işareti, noktayı edebiyat koyar!

Çocuklarla Sözlü Hikayeleştirme

(6-8 Yaş)

Hep beraber sözel anlatımla doğaçlamanın birleştiği, çocuklara oyun havasında, hep birlikte bir hikayenin tamamlandığı bir atölye...

Katılım Ücreti: 100 TL.

Çocuklarla Hikayeleştirme

​(8-11 yaş)
Hikaye nasıl yazılır? Kendi hikayeni yaratmanın püf noktaları. Bir hikaye taslağı nasıl çıkartılır? Hayal etmek ve kendimizi tetiklemek için nelere ihtiyacımız var? Yazarken nelerde zorlanıyoruz? Sen de hayalini kağıda dökmeyi denemek istiyorsan ya da yazıyorum ama bazen çok zorlanıyorum diyorsan, aramıza hoşgeldin...

Katılım Ücreti: 100 TL.

Kilo Sorununa Kalıcı Çözümler Atölyesi


Niçin Bu Atölye?
Kilo sorunu sadece bir sonuçtur. Sebepleri çok büyük oranda düşünsel ve duygusaldır. 
Aşırı kiloluların %98'i, fazla kiloluların ise %90'ı diyetle verdikleri kiloları er geç geri almaktadır. 
Diyetlere bel bağlamadan da sağlıklı bir zayıflama mümkündür. 
Bu atölyede hem grup sinerjisinden hem de üç kez verilecek olan bireysel danışmanlıktan faydalanarak, kendinizi daha iyi tanıyabilir ve fazla kilolarınızdan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz.

6 Haftalık Atölye (Hafta içi - Hafta sonu seçenekleriyle)

Sinema tarihinin yerli-yabancı önemli örnekleri eşliğinde, fikir aşamasından başlayarak senaryo psikolojisi ve yazımı hakkında temel bir eğitim verilecek. 

Banu Bozdemir ile Çocuklar İçin Film Okuma Atölyesi

22 Haziran Cumartesi 12:00 - 15:00

Ters Yüz / Inside Out (Pete Docter)

"Mutluluğa Giden Yolda; Neşe ve Üzüntü Kardeşliği..."

(Yaş: 7+)

 

Katılım Ücreti: 60 TL.