kabala_nedir_kabalistler_kimlerdir_h6830

GÖKTUĞ HALİS

GİZLİ BİLİMLERİN ALTERNATİF TARİHİ

23 Mart-13 Nisan Salı 22:00-22:30

 

Modern bilim öncesinde insan, doğa ile büyüsel yöntemlerle ilişki kuruyordu. Doğada her şeyin bir ruhu olduğu  ve insanın bu güçleri ikna edebileceği ilkesi üzerinde yükselen düşünme biçimi 17. yüzyıla kadar batı düşünce sisteminin merkezinde yer aldı.

 

Ancak bu tarihten sonra modern bilimci düşünüş yalnızca insanın doğa ile kurduğu ilişkiye değil, toplum ve zihin  diyalektiğinin de yönlendiricisi haline geldi. Böylece 'kadim bilimler' itibarsız, değersiz, hurafe ve batıl inanış olarak tanımlanarak hakimiyetini yitirmiş oldu.

 

"Gizli Bilimlerin Alternatif Tarihi" isimli 4 haftalık atölyede, modernite öncesinde on binlerce yıl boyunca hüküm süren 'sihirsel düşünüş' ilkeleri ve tarihsel izdüşümleri üzerine çalışma şansı bulacağız. İnsanı doğaya bağlayan bu arkaik yolculuğa davetlisiniz

 

Dersler ve İçerikler

3. Hafta (13 Nisan 22:00-22:30)

KABALA - Tanrı'nın Gizli Sözleri

Sözcük anlamının yitirilişi-

 Şaman ve Peygamber olarak yeni din adamları- 

Kabala’nın mitleri: İsimler ve kitaplar- 

Gardiyanlar ve Melekler- 

Kozmoloji ve felsefe- 

Yeni okuma yöntemleri, 

Harflere yüklenen kutsal güçler- 

Okuma yöntemleri ve açığa çıkan gizler- 

Bilim çağında bayağılaşan Tevrat gizemleri

 

4. Hafta  (20 Nisan 22:00-22:30)

Cadılar ve Cinler-Doğuda ve Batıda İtibar Yitiren Ruhlar

Öykü ve Mit

Masalsı bir tarih ve cadı avları

Doğuya özgü cadılar

İslamiyet ve cin inancı

Cinler ve melekler

Pagan Tanrılarından cinlere dönüşüm

Cinlerin isimleri ve istatistikler

MEHMET ALTUĞ ERSOY 

EZOTERİZM ATÖLYESİ

12. Hafta (7 Nisan Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Sistematik

Yazgısal Döngü, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu

GUSTAV-JUNG1.jpeg

DİDEM ÇİVİCİ

JUNG PSİKOLOJİSİ SOHBETLERİ

18 Nisan Pazar 20:30-22:00
JUNG VE BİLİNÇDIŞI

25 Nisan Pazar 20:30-22:00
JUNG VE ARKETİPLER

2 Mayıs Pazar 20:30-22:00
JUNG VE DİN

9 Mayıs Pazar 20:30-22:00
JUNG VE MODERN İNSAN

MEHMET ALTUĞ ERSOY 

GİZEM KÜLTLERİ ATÖLYESİ

14 Nisan-26 Mayıs Çarşamba 20:00-22:30

(7 Hafta)

 

1.Hafta

Büyü ve Sihir Üzerine, Doğa Ruhları, Periler, Cinlerle İlgili İnanışlar, Eski Mısır’da Durum, Maji, Eski Yunan – Eski Roma – Eski Çin ve Eski Hint’te Durum, Çare Olarak İblis, Çare Olarak Ateş, Eski Türkler’de Durum

2.Hafta

Haç Simgesi, Nazarlık, Anadolu ve Nazar, Astroloji ve Büyü, Gizemli Sözcükler, Mağara Kültleri, Mağara Resimleri,  Yüce Ana, Animizm

 

3.Hafta 

Fetişizm,  Şamanizm, Tepe Göz Mimarisi, Yaygın Bir Kült, İslam Efsaneleri, İslami Büyü, Çatal Çubuk, Demiurgos, Pentagram, Kehanet, Kahinlik, Orakl

 

 4.Hafta

Ateş Kültü, Mecusilik Zerdüştlük, Mitraizm, Kabala, Gnosis, Okultizm, Geç Klasik Okultizm, Babil, Babil Kulesi, Babil’in Asma Bahçeleri, Marduk

 

5.Hafta

Baal, Nimrod, Tammuz , Hristiyanlığa Etkisi, Samaş, Harut ve Marut, İştar, Hermes Trismegustus, Hermetika, Hermetizm, Tevrat’a Dayanan Efsane, Tarihselliği, Günümüze Etkileri, Hermetik Öğreti

 

6.Hafta 

Temel Simya: Simya ve Simyacılar, Kavramları, Temaları, Amaçları, Yöntemleri, Aşamaları, Simgeleri, Burçlarla ilgisi, Felsefe Taşı

 

7.Hafta 

İleri Simya: Dünyanın Önde Gelen Simyacıları, Batıda, Araplarda ve Çin’de Simya, Claudius de Dominco Celento Vallis Novi’nin 1606’da Yazdığı Hermetik Baş Yapıtın (Büyük Çalışma) Levha Çözümlemeleri

screen-6_edited.jpg

AYHAN KAVAS

İFADE ETME BECERİSİ


Bilgi; önemli ‘bir şey’dir ancak, bilgiyi aktarmak; ‘çok şey’dir…

Paylaşmak istediğimiz bilgiyi, hedef kitlemize doğru aktarabiliyor muyuz?.. Ya da ne kadarını aktarabiliyoruz? Kendimizi dikkatle dinletebiliyor muyuz, yoksa karşımızda esnemelerine engel olamıyor muyuz?.. Günlük yaşamdan-iş yaşamımıza; kendimizi doğru ifade edebiliyor muyuz yoksa, hep yanlış mı anlaşılıyoruz?..

’İfade Etmenin 5 Sırrı’ ana başlığı ile yapılacak atölye; konuşma, anlatma, sunum yoluyla yapılan bilgi paylaşımları konusunda, hedefinize ulaşmanızı sağlayacak, kişiye özel uygulama örnekleri ve geri bildirimler ile ilerleyecektir.

2’şer saatlik, 5 bölüm olarak 10 saat sürecek online ve interaktif eğitim programı, 15 kişilik katılımcı ile sınırlıdır…

Eğitimin ilk 4 saati, bilginin interaktif paylaşımıdır. Sonraki 6 saat, uygulamadır.

Yoğunlaştırılmış eğitim sonunda katılımcılar; farkındalık, öğrenme, içselleştirme kazanımlarının ötesinde, ‘bilgiyi doğru kullanma’ becerisi kazanacaklardır.

Dersler; eğitmenin bilgi paylaşımı ve ardından, katılımcılara yaptırılacak örnek uygulamalarla ilerleyecektir.


1.Gün
Doğru Nefes Almak
Doğru Ses Kullanmak
Dili Kaliteli Konuşmak
Vurgu

2.Gün:
Kolay Anlatma Metodu ve Hikâye Anlatıcılığı
Doğru Beden Dili Kullanımı
(Konuştuğumuz, anlattığımız, bilgi aktardığımız dört platform olan koltuk, masa, kürsü ve sahnede; doğru duruş, oturuş, el kol kullanımı, göz teması, yüz jesti, PowerPoint kullanımı, sahne kullanımı ile bilgi paylaşımı tamamlanacaktır.)

3.Gün:
Katılımcıların, Sunum Videolarının Değerlendirilmesi:

4, ve 5. Gün:
Önceki derste, eğitmenin geri bildirimleri doğrultusunda, katılımcıların yeni videolarının paylaşılması ve değerlendirilmesi

MEHMET ALTUĞ ERSOY 

DOĞU FELSEFESİ

9. Hafta (10 Nisan Cumartesi 13:00-15:30)

DOĞU FELSEFESİ UYGULAMALARI
Japon Strateji Rehberi “Beş Çember”- Sun Tzu’nun Savaş Sanatı - Sessizliğin Sesi – Tibet Bilgeliği (Blavatsky)

10. Hafta (17 Nisan Cumartesi 13:00-15:30)

DEEPAK CHOPRA / BAŞARININ 7 YASASI

Başarının, ya da Yaşamın 7 Spritüel Yasası’nın Kuramsal ve Uygulama Olarak Ele Alınması

11. Hafta (24 Nisan Cumartesi 13:00-15:30)

DON MIGUEL RUİZ / TOLTEK BİLGELİĞİ
Kadim Amerika Bilgeliğinde Meksika ve Kızılderili Yaşam Felsefesi - Huzuru Getiren 5 Anlaşma

12. Hafta (1 Mayıs Cumartesi 13:00-15:30)

DOĞUNUN ÇAĞDAŞ FİLOZOFLARI
Jiddu Krishnamurti ve Byung - Chul Han ile bugünün fesefi sorunlarına yaklaşım ve çözüm önerileri.

ArtBook__022_022__IsaiahWritesOfChristsb

GÖKTUĞ HALİS

MİTOLOJİLER ve KUTSAL KİTAPLAR IŞIĞINDA:

PEYGAMBERLER ve MİTLER

18 Nisan-9 Mayıs Pazar 17:00-19:30

Dinin asli unsuru olarak Peygamber, Kutsal ile toplum arasında ilişkiyi kuran, arketip bir veridir. Tüm dinlerin, yerel -kültürel karmaşası içinde karşılığını mutlaka bulduğumuz bu bu kişiler, kültür dışı bellek aracılığıya zamana ve mekana göre farklılaşan isimlere sahip olsa da ortak bir davranış kalıbı oluşturur. 

 

Elbette insanı  "kutsal" hale getiren "dini deneyimin" toplum belleğindeki karşılığı yalnızca dinin ya da ilahiyatın değil, "mitoloji" ve "sembolizm" alanının da konusudur.

 

4 Hafta sürecek derslerimizde tarihsel yönlerinden ayrılmış ve imanın konusu haline gelmiş seçkin kişilerin besleyen sosyo-psikolojik kökenlere, karşılaştırmalı yöntemlerle bakmaya çalışacağız

 

1. Hafta (18 Nisan Pazar 17:00-19:30)

Kutsal Nedir?

Kutsal Zaman ve Mekan Nedir?

Dini Tecrübe ya da Mistik Deneyim Nedir?

Kutsalın Görünüm Yöntemleri: Epifani-Hiyerofani 

Nesnenin Kutsala Dönüşümü ve Puta Tapma

Aracı Kişinin Asli İşlevi

Peygamberi Önceleyen Deneyimler

Taş Çağı İnanışlarında Kutsal Mekan ve Kutsal Kişi

Peygamberin Davranış Kalıpları ve Arketipler

Simgeler: (Yükselme, Yer Altına Girme, Suya Dalma, Acı Çekme, Ölme ve Dirilme)

Peygamberler İçin Hazırlanmış Davranış Kalıpları

 

2.  Hafta (25 Nisan Pazar 17:00-19:30)

İlk İnsan Mitleri 

Yahudi, Hıristiyan ve İslam Kaynaklarına göre Adem

Cenneti Yitirme Mitleri

İlk Günah 

Tarım Topluluklarında Cinayet ve Katliam Mitosları

İDRİS: Dinsel Bir Figürün 5 bin yıllık Yolculuğu

Mısır, Yunan, Yahudi ve İslam Kültürlerindeki Karşılıklar

Tüm İlimlerin Babası

 

3. Hafta (2 Mayıs Pazar 17:00-19:30)

Nuh ve Tufan Miti

Nuh'un Farklı Kültürlerdeki Karşılıkları

Tanrı İle Karşılaşma

Tanrı İle Anlaşma Sembolizmi ve İlkel Kültürlerdeki Karşılıklar

İbrahim ve Anlaşma Şartları: Secere Müjdesi

Adanmış Topraklar ve Mitsel Argümanlar

Tanrı'ya Bağlanan Soy Ağacı

Yakup'un Deneyimi

Dikilitaş ve Kaya Sembolizmi

 

4. Hafta (9 Mayıs Pazar 17:00-19:30)

Musa ve Kahramanın Kalıpları

Suyla Gelen Arketip Bilgi

Epifani'den Ağız Ağıza Görüşmeye Dinsel Deneyim

İsa: Tanrı'nın Oğlu Söylencesi

Bakire'den Doğum Mitleri

UYarlamalar: Kutsal Doğum Kültleri(Gebe Kalan Ağaç Mitleri)

Şamancıl Deneyimler ve Yükselme Motifi

Fedakar Kurtarıcı Mitolojileri

Ölme ve Dirilme

Ö.EREN KOYUNOĞLU

Modernler ve Modern Olmayanlar; 1919-1950 Yılları Arasında

BATI SANATI

18 NİSAN PAZAR BAŞLIYOR!

 

8 Hafta Her Pazar 13:00-15:30

 

Atölye Programı:

 

1.Hafta (18 Nisan Pazar 13:00-15:30)

Yeni tip bir sanat okulu: Bauhaus

 

2.Hafta (25 Nisan Pazar 13:00-15:30)

Otoriter rejimler ve modernin sorgulanması: Rusya’da Sosyalist Realizm, Almanya’da Yeni Nesnellik’ten Nasyonal Sosyalist sanata

 

3.Hafta (2 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Aklın reddi: Sürrealizm ve öncülü Metafizik Resim

 

4.Hafta (9 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Amerika’da sanat 1: Soyut Dışavurumculuk öncesi.

 

5.Hafta (16 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Amerika’da sanat 2: Soyut Dışavurumculuk: Eylem Resmi

6.Hafta (23 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Amerika’da sanat 3: Soyut Dışavurumculuk: Renk Alanı Resmi. Savaş sonrası dönemde Avrupa’da sanat 1: Art Concrete

 

7.Hafta (30 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Savaş sonrası dönemde Avrupa’da sanat 2: Art Informel. Art Informel ve Japonya: Gutai.

 

8.Hafta (6 Haziran Pazar 13:00-15:30)

Modern Heykel: 1924-1950.

Bergman

BAHAR İNAL

BERGMAN SİNEMASI'nda ŞİİRSELLİK

3 Nisan Cumartesi 17:00-20:00

Atölyede; Ingmar Bergman sinemasında, gerçek dünya ile ruhsal dünya arasındaki şiirsel yolculuk, yine Bergman sinemasından ve dünya edebiyatindan örneklerle ele alınacaktır...
Kimi zaman John Keats şiirlerindeki gibi, melankolik bir yolculuk; kimi zaman T.S. Eliot şiirlerindeki gibi, varoluşsal bir yolculuk; kimi zaman ise, Emily Brontë şiirlerindeki gibi, fırtınalı ve yalnız bir yolculuk...
Bergman'ın kendi deyimiyle; sinema büyülü ve şiirsel bir dünyadır. İnsanın ruhunda ve bedeninde huşu uyandıran, estetik bir yolculuktur.
Ruhun ulaşılamayacak kadar uzak köşelerine ulaşmaya çalışan, bir nevi duygusal arınmadır. Ressam Edvard Munch'ın acı çeken, kaygı kıskacında hapsolmuş,
çığlık atan ama kendi sesi kendi içinde boğulmuş, sancılı insanlarını anımsatır bize Bergman'ın sineması...

Yazar Knut Hamsun'ın gerçek-hayal arasında gidip-gelen, mantığın en uç noktasında duran uyumsuz kahramanlarını görürüz, bu şiirsel yolculukta.
Ve de Bergman'ı en çok etkileyen yazar olan August Strindberg'in cennet ve cehennem ikileminin nostaljik bir yeniden keşfidir.

Yarattığı çelişkiler zenginliği arasında, bireye ayna tutan, sezgisel tarafı ağır basan, soğuk ve melankolik iklimleri olan
ağır bir kader anlayışının hakim olduğu bir ağıttır Bergman'ın şiirsel sineması...

Atölye Öncesi İzlenmesi Önerilen Filmler:
1. Yaban Çilekleri
2. Yedinci Mühür
3. Çığlıklar ve Fısıltılar
4. Fanny ve Alexander
5. Persona
6. Güz Sonatı