top of page
tapinak-sovalyeleri-6.jpg

2 Oturum, Online Seminer

6-13 Şubat Pazartesi

20.00 - 22.30

İnsanlık tarihinin üzerinde en çok spekülasyon yapılan örgütüydü Tapınakçılar. Tam isimle, Süleyman Tapınağı ve İsa Mesih'ih Yoksul Şövalyeleri.

 

XIV. yüzyılın hemen başında, tartışmalı duruşmalarla ortadan kaldırıldılar. Mal varlıkları paylaşıldı. 1312 tarihli Vox in Excelso Papalık bildirisi ile tarih sahnesinden silindiler. 

 

Tarikatın lağvedilmesinin ardından yaşananlar dizginsiz spekülasyonlara olanak tanıdı. Kimi tarihçiler, yer altında yaşayan ve günümüze dek dünyayı yöneten gizli örgüt fikrini onlardan çıkardı. Tarih ve kurgunun birbirine karıştığı bu izlek dünya coğrafyasına bir bütün olarak anlaşılması imkansız bir Tapınakçı imgesinin yerleşmesine yol açmıştı.

 

Batı dünyası için Kutsal Topraklardaki savaşımın öncüsü, arketip bir kurtarıcı olarak kültür dışı bellekte aktarılmıştı. Doğu ise, Batı'dan gelecek saldırı psikozunun kökleşmesini onlara borçludur. 

 

Doğu'da ve Batı'da yerleşen ve merkezinde Tapınakçılar'ın oturduğu masalsı tarihin gerçek ayrıntıları nedir? 

 

Bu sorunun yanıtlarını 2 oturumluk seminerimizde arayacağız.

Seminer Programı:

 

6 Şubat Pazartesi 20:00

 

 İlk Haçlılardan, Kutsal Toprakların Kaybına TARİKAT TARİHİ

 

Tapınak Şövalyeleri Konusunda Yöntem Problemi

Tapınak Şövalyeleri Konusunda Kaynak Problemi

İlk Haçlılar: Kutsal Topraklara Kavuşma Hayali

Kutsal Topraklardaki İlk Hıristiyan Krallıklar

Kudüs'ün Fethi

Tarikatın  Kuruluşu: Kurucular ve Hiyerarşi

İlk Metinler: Kural-Tüzük/Yeni Şövalyeliği Methiye/Papalık Bildirimleri

Haçlı Seferleri içinde Tapınakçıların Rollerine Kısa Bir Bakış

Tarikatın Büyüme Dinamikleri ve Eleştiriler

Kutsal Toprakların Kaybedilmesinde Şövalyelerin Rolleri

 

13 Şubat Pazartesi 20:00

TARİKATIN DÜŞÜŞÜ: Yargılanma Süreci ve İnfazlar

 

 

Tapınak Şövalyeleri'nin Varoluş Dayanaklarının Yitimi

Yargılanmayı Belirleyen Odaklar: Kral Philippe / Papa Clemens / Büyük Üstad Molay

Komplo ve İlk Tutuklamalar: Tapınakçılar Neden Direnmedi?

Yargılanma Süreci: Engizisyon ve Papalık Komisyonları/İlk Savunma

İlk İnfazlar: Savunmanın Düşüşü 

Tapınak Şövalyeleri Tarikatı'nın Lağvedilmesi

Sonuç: Son Tapınakçılar

Carl-Gustav-Jung-Psikolojinin-Dahi-ama-Dışlanmış-Çocuğu (1).jpg

4 Oturum, Online 

8-15-22 Şubat- 1 Mart Çarşamba

20:00-22:30

 

Felsefi eğilim, özel ve genel sorulardan doğan kavramların başka sonuçlarını görebilme, onların ilişki ve uzantılarını izleyebilme ve diğer birçok alandaki genel anlam ve önemlerini kavrayabilmektir. Bizim de, bu atölye çalışmasında yapmak istediğimiz şey, tam da budur. Psikolojiye felsefi

bir eğilimle yaklaşmaktır. Bunu, “psikolojinin duayenleri” olarak kabul edilen dört önemli psikolog üzerinden, gerçekleştirmeye, onların düşünsel ağlarını, tekrar anlamlandırmaya çalışacağız.

Atölye Programı:

 

8 Şubat Çarşamba 20:00-22:30

Jean Piaget 

 

15 Şubat Çarşamba 20:00-22:30

Sigmund Freud 

 

22 Şubat Çarşamba 20:00-22:30

Jacques Lacan 

 

1 Mart Çarşamba 20:00-22:30

Carl Gustav Jung 

persephone-ve-hades.jpg

18 ŞUBAT Cumartesi 14.00-16.30

Tek Oturum

Kuzguncuk'ta Yüz Yüze Seminer

 

Kelime anlamı itibariyle “şekli bozulmuş inci” anlamına gelen Barok, deforme olmuş ve özünü kaybetmiş imgeye öznel bir anlam yükleyerek

ona yeniden şekil verir, onu bir duyguya dönüştürür ve dramatize eder. Duygu, dinamizm ve dramı etkileyici, parlak renklerle ve renk

geçişlerindeki zıtlıklarla tasvir eder. 

Barok; sanat kıvrımlı figürlerin, bedenlerin, nesnelerin ve gösterişli kıyafetlerin sanatıdır. Nasıl ki sanat eserlerinde bedenler, 'hareket' halinde resmediliyorsa, aynı şekilde herhangi bir nesnedeya da karakterin vücut hatlarında resmedilen kıvrımlı detaylar da, hareket ve devinimi gösterir. 

Gilles Deleuze’e göre; Barokta bu kıvrımlar, 'bedenleri sürdürmek ve sonsuzlaştırmak için' vardır. 

İzleyicinin duygusal dünyasını hedefleyen Barok sanatçısı; o öznel dünyayı harekete geçirebilmek için sürekli devinim halinde formlar yaratır

ve en önemlisi de bu formlara dramatik bir etki katar. 

Başta Caravaggio olmak üzere, Rembrandt ve Rubens gibi Barok sanatının ustalarının, devrimsel nitelikteki teknikleri, figürleri kıvrımlı vücut hatlarıyla resmetmeleri, ışık ve gölge karşıtlığı, görkemli kompozisyonları ve akıcı fırça darbeleri sayesinde bedenler yücelir, sonsuzluk kazanır

ve izleyiciyi yoğun bir duygu gerilimi altında bırakır.

 

indir (1).jpg

27 Ocak - 31 Mart Cuma 20:00-22:30

10 Oturum, Online

Kaçırdığınız haftaların kaydı gönderilir. Tek haftalık katılım yapılabilir.

 

Anadolu’dan Uzak Doğu’ya Bir Düşünce Yolculuğu…

Atölye Programı:

 

1.Hafta (27 Ocak Cuma 20:00-22:30)

Anadolu Ve İran Felsefesi: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî - İbn-i Sina - İbn Rüşd - Gazzâlî - Fârâbî – Râzî

 

2.Hafta (3 Şubat Cuma 20:00-22:30)

Şaman Felsefesi: Şamanik Kozmogoni (evren doğum) - Ritüel, Dans ve Müziğin Yeri – Göğe Çıkış – Şamanizmde Doğa – Şamanik Simgesellik

 

3.Hafta  (10 Şubat Cuma 20:00-22:30)

Hint Felsefesi: Hinduizm - Budizm (Dhammaphada) – Sihizm

 

4.Hafta (17 Şubat Cuma 20:00-22:30)

Tao Felsefesi: Taoculuk, Tao Te Ching, Birlik Doktrini, Yenilenme Döngüleri, Ölümden Sonra, Kutsal Çember, Taocu Uygulamalar

 

5.Hafta (24 Şubat Cuma 20:00-22:30)

Çin Felsefesi: Zhouyi - Konfüçyüs - Mencius - Laozi - Çin Ontolojisi – Çin Metafiziğinde Boşluk (Sunyata)

 

6.Hafta  (3 Mart Cuma 20:00-22:30)

Şinto Ve İkigai: Animist ve Şamanist Tanrılar Yolu – Şintoist Kozmogoni (evren doğum) – İkigai (yaşamda bir amaç / varoluş nedeni) Felsefesi ve Uygulanışı

 

7.Hafta  (10 Mart Cuma 20:00-22:30)

Feng Shui Ve Wabi Sabi: Ev, Arazi ve İç Tasarım Kuralları -- Peyzajda Elementler – Wabi Sabi Dünyasının Kökenleri, Nitelikler, Bağlantıları, Felsefesi ve Uygulanışı

 

8.Hafta (17 Mart Cuma 20:00-22:30)

Doğu Felsefesi Uygulamaları: Zen – Kapısız Geçit - On Boğa - İletişimde Zen Bilgeliği

 

9.Hafta (24 Mart Cuma 20:00-22:30)

Doğu Felsefesi Uygulamaları: Zen İle Basit Yaşamın İpuçları – Yöntemler, Metaforlar, Öneriler

 

10.Hafta (31 Mart Cuma 20:00-22:30)

Doğu Felsefesi Uygulamaları: Japon Strateji Rehberi “Beş Çember”- Sun Tzu’nun Savaş Sanatı - Sessizliğin Sesi – Tibet Bilgeliği (Blavatsky)

PLANLANAN ATÖLYELER

screen-6_edited.jpg

5 Günlük, Uygulamalı Online ve Yüz Yüze Seminer

 

Anlatımda Fark Yaratmak

 


Bilgi; önemli ‘bir şey’dir ancak, bilgiyi aktarmak; ‘çok şey’dir…

Paylaşmak istediğimiz bilgiyi, hedef kitlemize doğru aktarabiliyor muyuz?.. Ya da ne kadarını aktarabiliyoruz? Kendimizi dikkatle dinletebiliyor muyuz, yoksa karşımızda esnemelerine engel olamıyor muyuz?.. Günlük yaşamdan-iş yaşamımıza; kendimizi doğru ifade edebiliyor muyuz yoksa, hep yanlış mı anlaşılıyoruz?..

’İfade Etmenin 5 Sırrı’ ana başlığı ile yapılacak atölye; konuşma, anlatma, sunum yoluyla yapılan bilgi paylaşımları konusunda, hedefinize ulaşmanızı sağlayacak, kişiye özel uygulama örnekleri ve geri bildirimler ile ilerleyecektir.

5 gün, toplam 11 saat sürecek online ve interaktif eğitim programının ilk 5 saati, bilginin interaktif paylaşımıdır. Sonraki 6 saat, uygulamadır.

Yoğunlaştırılmış eğitim sonunda katılımcılar; farkındalık, öğrenme, içselleştirme kazanımlarının ötesinde, ‘bilgiyi doğru kullanma’ becerisi kazanacaklardır.

Dersler; eğitmenin bilgi paylaşımı ve ardından, katılımcılara yaptırılacak örnek uygulamalarla ilerleyecektir.


1.Gün
Doğru Nefes Almak
Doğru Ses Kullanmak
Dili Kaliteli Konuşmak
Vurgu

2.Gün:
Kolay Anlatma Metodu ve Hikâye Anlatıcılığı
Doğru Beden Dili Kullanımı
(Konuştuğumuz, anlattığımız, bilgi aktardığımız dört platform olan koltuk, masa, kürsü ve sahnede; doğru duruş, oturuş, el kol kullanımı, göz teması, yüz jesti, PowerPoint kullanımı, sahne kullanımı ile bilgi paylaşımı tamamlanacaktır.)

3.Gün:
Katılımcıların, Sunum Videolarının Değerlendirilmesi:

4, ve 5. Gün:
Önceki derste, eğitmenin geri bildirimleri doğrultusunda, katılımcıların yeni videolarının paylaşılması ve değerlendirilmesi

 

Eğitim süresince, katılımcılara; görsel sunum ve doküman gönderilir. 

Third-Class-Carriage-canvas-Honore-Daumier-New-York.jpg

Ö.EREN KOYUNOĞLU
MODERN SANATIN DOĞUŞU
modernizmin doğuşu, 20.yy'a kadar batı sanatı

8 Haftalık, Online Atölye

1840-1900 arası tarihlerin ele alınacağı atölye, modern sanatı anlama yolunda bir başlangıç noktası sunmayı amaçlamaktadır. 

Program, 20. yüzyıl modern sanatının temelini oluşturan 19. yüzyılda sanatın neden ve nasıl büyük bir kırılma yaşadığını, dönemin sanatının sosyolojik, kuramsal ve plastik değerlerini, görsel sunum eşliğinde, olabildiğince açık bir şekilde açıklamaya çalışacaktır. 

Böylece sıkça karşılaşılan “burada sanatçı ne anlatmak istemiş?”, “buna neden sanat diyoruz?” gibi olası sorulara cevaplar vermeyi ve “pek de gerçekçi olmamış”, “bunu ben de yaparım” gibi yorumlar karşısında, anlamlı çıkarımlar yapılabilmesine imkân sunacak bilgiyi vermek amaçlanmaktadır…

 

Atölye Programı:

1. Hafta:

19. Yüzyıl Sanatında Modern Kırılmaların Nedenleri

Neoklasisizm’den Romantizm’e, Akademik Sanat ve Çıkmazları

Endüstri Devrimi ve Fransız İhtilali’nin Sonuçları

Avangardın Doğuşu

 

2. Hafta:

Reddedilen Sanatçılar

Sergileme Gelenekleri ve Yeni Açılımlar

Modern Kırılmalar; Realizm’in Doğuşu

Daumier ve Courbet.

 

3. Hafta:

Courbet (devam) 

Manet ve Avangardın Dönüşümü

 

4. Hafta:

İngiltere’de Sanatın Dönüşümleri

Turner ve Constable’ın Mirası

Pre-Rafaelite Brotherhood

Rosetti ve Estetik Hareketi

Whistler ve Ruskin Kavgası

Grosvenor Gallery

 

5. Hafta:

Dönüşmüş Avangard ve Modern Resim: Empresyonizm

Nadar

Monet

 

6. Hafta:

Renoir, Degas, Pisarro, Sisley

İzlenimciliğin Kadın Ressamları: Morrisot ve Cassatt

Flanörler ve Şehir, İzlenimcilerin Paris’i

İzlenimciliğin Çıkmazları ve İzlenimciliğin Ardından

Seurat

 

7. Hafta:

Cezanne, Gauguin ve Van Gogh

 

8. Hafta:

Sembolizm ve Nabiler.

Sembolizm ile Dışavurumculuğun arasında: Lautrec, Ensor ve Munch

Art Nouveau

20. Yüzyıla Girerken

Third-Class-Carriage-canvas-Honore-Daumier-New-York.jpg

Ö.EREN KOYUNOĞLU
MODERN SANATIN DOĞUŞU
modernizmin doğuşu, 20.yy'a kadar batı sanatı

8 Haftalık, Online Atölye

1840-1900 arası tarihlerin ele alınacağı atölye, modern sanatı anlama yolunda bir başlangıç noktası sunmayı amaçlamaktadır. 

Program, 20. yüzyıl modern sanatının temelini oluşturan 19. yüzyılda sanatın neden ve nasıl büyük bir kırılma yaşadığını, dönemin sanatının sosyolojik, kuramsal ve plastik değerlerini, görsel sunum eşliğinde, olabildiğince açık bir şekilde açıklamaya çalışacaktır. 

Böylece sıkça karşılaşılan “burada sanatçı ne anlatmak istemiş?”, “buna neden sanat diyoruz?” gibi olası sorulara cevaplar vermeyi ve “pek de gerçekçi olmamış”, “bunu ben de yaparım” gibi yorumlar karşısında, anlamlı çıkarımlar yapılabilmesine imkân sunacak bilgiyi vermek amaçlanmaktadır…

 

Atölye Programı:

1. Hafta:

19. Yüzyıl Sanatında Modern Kırılmaların Nedenleri

Neoklasisizm’den Romantizm’e, Akademik Sanat ve Çıkmazları

Endüstri Devrimi ve Fransız İhtilali’nin Sonuçları

Avangardın Doğuşu

 

2. Hafta:

Reddedilen Sanatçılar

Sergileme Gelenekleri ve Yeni Açılımlar

Modern Kırılmalar; Realizm’in Doğuşu

Daumier ve Courbet.

 

3. Hafta:

Courbet (devam) 

Manet ve Avangardın Dönüşümü

 

4. Hafta:

İngiltere’de Sanatın Dönüşümleri

Turner ve Constable’ın Mirası

Pre-Rafaelite Brotherhood

Rosetti ve Estetik Hareketi

Whistler ve Ruskin Kavgası

Grosvenor Gallery

 

5. Hafta:

Dönüşmüş Avangard ve Modern Resim: Empresyonizm

Nadar

Monet

 

6. Hafta:

Renoir, Degas, Pisarro, Sisley

İzlenimciliğin Kadın Ressamları: Morrisot ve Cassatt

Flanörler ve Şehir, İzlenimcilerin Paris’i

İzlenimciliğin Çıkmazları ve İzlenimciliğin Ardından

Seurat

 

7. Hafta:

Cezanne, Gauguin ve Van Gogh

 

8. Hafta:

Sembolizm ve Nabiler.

Sembolizm ile Dışavurumculuğun arasında: Lautrec, Ensor ve Munch

Art Nouveau

20. Yüzyıla Girerken

indir (1).jpg

DOĞUŞKAN GÖKER
LATİN AMERİKA SİNEMASI

2 Haftalık, Online Atölye

 

Atölye Programı:

 

1. Hafta: 

 

Latin Amerika Kısa Tarihi

Latin Amerika'da Sinema Başlangıcı ve Kolonizasyon Dönemi Etkileri

İlk Filmler

-Kızgın Fırınları Saati / La Hora de Los Hornos  (1968- Fernando E. Solanas)

-Trans Halindeki Ülke / Terra em Transe  (1967-Glauber Rocha)

-Güney / Sur  (1988- Fernando E. Solanas)

 

3. Sinema Akımı ve Latin Amerika Tartışması

 

 

2. Hafta: 

 

Latin Amerika Sineması Örnekleri

 

-Tanrı Kent  / Cidade de Deus  (2002-Fernando Meirelles & Kátia Lund)

-Çilek ve Çikolata / Fresa y Chocolate  (1993-Tomás Gutiérrez Alea & Juan Carlos Tabío)

-Motorsiklet Günlükleri / The Motorcycle Diaries  (2004-Walter Salles)

-Paramparça Aşklar ve Köpekler / Amores Perros  (2000-Alejandro González Iñárritu)

-Olimpo Garajı  / Garage Olimpo  (2000-Marco Bechis)

-Machuca  (2004- Andrés Wood)

-Monos  (2019- Alejandro Landes)

 

Filmleri üzerinden, Latin Amerika'ya; Politik ve Felsefi Bakışlar.

 

 

Okuma Önerileri:

 

Latin Amerika'nın Kesik Damarları- Eduardo Galeano

Aynalar- Eduardo Galeano

Yüzyıllık Yalnızlık- Gabriel Garcia Marquez

Başkan Babamızın Sonbaharı- Gabriel Garcia Marquez

Kırmızı Pazartesi- Gabriel Garcia Marquez

Ruhlar Evi-Isabel Allende

Tarçın Kokulu Kız- Jorge Amado

Katedralde Konuşma- Mario Vargas 

s-7a9bb67cc08305c910d7cc0f7cd4b183c90267db.gif

8 Haftalık, Online Atölye

Erdemli Bir Hayat Arayışında; Felsefi Yapıtaşları

 

8 Ocak - 26 Şubat 

Her Cumartesi 13.00 - 15.30

 

Bu atölye çalışmasında; “ideal kişisel işletim sistemi” olarak da adlandırılan, 'Stoa Felsefesi'ne odaklanacağız.

Her kesimden insan için kullanılabilir düşünsel kısa yollar sunan bu öğreti, erdemli bir hayat arayışında yaptığımız yolculukta bize felsefi yapıtaşları sunuyor. 

Hayata dair, basit görünen dev sorulara yanıtlar sunan, bugün Batı’nın, tekrar en popüler başvuru kaynağı haline gelmiş olan 'Stoacılık'ı birlikte ele alacağız.

Yöntem olarak; pratik olması açısından, kısa alıntılar üzerinden ilerleyeceğiz.

8 Haftalık atölyemizde; "Algı Prensibi, Eylem Prensibi ve İrade Prensibi" üzerinden, şu konular incelenecek:

Açıklık,

Tutkular,

Duygular,

Tarafsızlık,

Haklı Eylem,

Problem Çözme,

Pragmatizm,

Metanet,

Direnç,

Nezaket,

Kabullenme,

Amor Fati,

Fanilik.

Ayrıca her bölümde “sözcükler” bölümümüz olacak ve önemli Yunanca felsefi kavramlara, kısaca göz atacağız. 

mw78697.jpg

MELDA ÜNER
POLİSİYE ROMAN VE KRALİÇESİ;
AGATHA CHRISTIE

DOĞU EXPRESİ'NDE CİNAYET 

Tek Oturum, Online 

e7f55226e1f9fa93978e677db0b85844 (1).jpg

ÇİSEL KARACEBE
GELECEKTE BEN KİMİM
ÇOCUKLARLA FELSEFE ATÖLYESİ

Tek Oturum, Online Atölye;

27 Ocak PERŞEMBE

14.00-16.00

Katılımcı Yaş Aralığı: 9-14 yaş arası

Atölye; Psikolog FEYZA MEHMET'in katılımıyla yapılacaktır.

Düşün ki; bir gün yaşadığın yerde sürekli yürüdüğün yolda, hiç fark etmediğin bir dükkân görüyorsun. Dükkânın camından içeri doğru baktığında, eski kitaplar gözüne çarpıyor ve merakına engel olamayıp, içeriye dalıyorsun. Eski kitapların arasında dolaşırken, bir kitabın üstünde adının yazılı olduğunu fark ettin. Bu kitapla ilgili ne yapardın?..

Çocuklar için felsefe atölyeleri; çocukların doğru veya yanlış kaygısı duymadan felsefi konulara eleştirel ve sorgulayıcı bakmalarını destekleyerek başka fikirleri dinleme, kendi düşüncelerini ifade etme, yaratıcı bakış açıları kazanma, nitelikli düşünme ve yargıda bulunma gibi sosyal ve bilişsel becerilerine katkıda bulunmayı amaçlar. Bu atölye; çocuklara "gelecek, benlik ve seçim" kavramlarını, beraber soruşturma imkânı tanırken, diğer yandan “Gelecekte Ben Kimim?” sorusuna, hikâye yazma ve çizim etkinliği ile yaratıcı bir bakış sunmayı hedefliyor..

old-witch-book-demon-fantasy-mystic-symbols-isolated-white-halloween-concept-black-magic-r

5 Haftalık, Online Seminer

Dünyanın Farklı Kültürlerinden, Batıl İnanışlar Sistematiği...

 

Günümüzde Batıl İnanış ya da Hurafe olarak tanımlanan düşünme modelleri, dini düşüncenin doğum koşullarından bugüne inanan insan için kutsal ile kurulan bağın asli biçimidir. 

 

5 haftalık atölye çalışmamızda, dünyanın farklı kültürlerinden alınacak örnekler özelinde batıl inanışlar  sistematiğine yakından bakacağız.

1. Hafta: BÜYÜ

 

- Büyü Düşüncesi ve Felsefesi

- Bileşenler: İnsanı Aşan Güçler Sınıflaması

- Temel Kaygılar ve Sistemler

- Antropoloji ve Budun Bilim Perspektifinden Büyü

- Dünya Coğrafyasından Örnekler

- Anadolu'da Büyü Uygulamaları ve Ritüeller

 

2. Hafta: HIZIR KÜLTÜ ve İNANIŞLAR

 

- Hızır Kültü ve Doğum Koşulları

- Hızır kimdir: Olasılıklar ve Etkileşimler

- Simgeler, Kültürel Karşılıklar, Evimerizasyonlar

- Halk İnanışlarında Hızır

- Ritüeller ve Kutsal Günler

 

3. Hafta: ATALAR KÜLTÜNDEN TÜRBELERE

 

- Kökenler: Atalar Kültü Nedir?

- Türk-İslam Kültüründe Veli İnanışı

- Simgeler: Taş ve Ağaç

- Mucizeden Keramete

- Duaları Gökyüzüne Taşıyan Aracı

- Coğrafyanın Kutsala Dönüşümü

 

4. Hafta: DAĞIN ve TAŞIN KUTSALLIĞI

- Kaya ve Taşın Kutsallığı

- Anadolu'da Taş Merkezli İnançlar Sistemi

- Kutsal Hayvanlar Sınıflaması Mümkün mü?

- Şans ve Bela Getiren Hayvanlar Sınıflaması

- Dağ ve Tepe Kültü

 

5. Hafta: CİNLERE ve RUHLARA İNANIŞ

 

- Ruhsal Varlıklara İnanışın Kökenleri

- Kötülük Tasarımları

- Anadolu'ya Özgü Cadılar

- Örneklem: Alkarısı ve Doğumla İlgili Korkular

- Cinlere İnanış: Eski Tanrıların Yeni Sistemdeki Konumları

 GEÇMİŞ ATÖLYELER

KISK.jpg

27 Kasım CUMARTESİ

13.00-15.30

 

BAHAR İNAL ile UYSAL BEDENLER, KIRILGAN RUHLAR:

THÉODORE GÉRICAULT'nun HASTA PORTRELERİ

 

Resim Sanatı ve Akıl Hastalıkları Üzerine;

Tek Katılımlık Atölye

18. yüzyıl Romantik dönem ressamlarından Théodore Géricault, öznellik ve aşırılığa duyduğu ilgiyle çok sayıda yaşayan ve ölü insan bedeni çalışması yaptı. Sanatçının arkadaşlarından biri, Etienne-Jean Georget adında bir psikiyatırdı. Géricault, Dr. Georget'nin müşahedesi altındaki "On Monomani Hastası"nın resmini yaptı. 

Günümüze sadece beş tanesi ulaşmıştır. Bunlar sırasıyla; 

"Bir Kleptomanın Portresi", 

"Bir Kompulsif Kadın Kumarbaz ", 

"Kıskançlık Saplantısı Olan Bir Kadın", 

"Bir Çocuk Tacizcisi" 

"Komutan Olma Sanrılarından Muzdarip Bir Adam". 

 

Géricault, bu portrelerde tiksinti duyulan bir öznenin, bilimsel ve sanatsal açıdan neredeyse önyargısız, gerçekçi tasviri ile daha öznel ve romantik duyguyu birleştiren ince çizgiyi, büyük bir ustalıkla çizmiştir. 

 

Géricault'un bu portrelerinde. özellikle iki konu vardır; Tehlike ve Belirsizlik. 

 

Kullandığı koyu renkler ve parlak ışık çok güçlü bir dramatik etki yaratmakla birlikte, portrelere bakar bakmaz sanatçının üstün teknik yeteneklerini adeta vurgularcasına dalgın ve donuk gözler, ifadesiz yüzler ve çökmüş bedenler hemen göze çarpar.

 

Géricault'nun bu portreleri üzerinden, akıl hastalıkları ve resim sanatının ele alınacağı bir etkinliktir...

218A07F6-822D-4CE1-B7F9-3AF100743FD5_edited.jpg

29 Ocak CUMARTESİ

17.00-19.30

Tek Katılımlık Seminerİran, Hint, Türk Mitolojilerini ve Semavi Dinleri konu kapsamına alarak, Zamanın Sonu ile Altın Çağ anlatılarını aktarırken, Mesih, Deccal gibi önemli figürleri, Yahudi ve İslam geleneğindeki Mesiyanik arka planı işliyoruz. Ayrıca Kıyamet anlatılarının, geçmiş eski dinlerle bağlantılarını; Hermes, İdris, Cafer Sadık ile ilintili Kadim Bilgileri ve bunların Mehdi anlatılarına, Abbasi Halifesi Me’mun ile sarayına nasıl eklemlendiğinin, izini sürüyoruz. Astronomi ve

astrolojik İslam geleneği ve Binyıl beklentileri arasında Kıyamet Tasavvuru anlatımızın en ilginç ve özel tarafı olacak.

aqdem-ile-havva.jpg

Tek Oturum, Online Seminer

 

28 Ocak CUMA

20.00-22.30

Yaratılan ilk insanın Cennet bahçesindeki imtiyazını yitirişini anlatan öyküler, sözcük anlamlarının arkasında gizli bir gerçek barındırır. Simgelerle şifrelenmiş, insanlığın başlangıcına ilişkin ortak temalarla oluşturulmuş bu anlatı, tüm kültürlerde karşılık bulur. Kültür dışı bilincin ortak kaygılarını gösteren Adem ve Havva öyküsünün mitsel  ve simgesel çözümlenmesini yapacağımız etkinliğimize bekliyoruz...

 

Dünya Mitolojilerinde Tanrı ve Yaratılış

Dünya halklarında İlk İnsan Mitleri

Dünya Mitolojilerinde Cennet

Mısır ve Sümer'de İlk İnsan

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'e Cennet

Cennet  Sembolizmi: 

Bahçe

Yılan 

Ağaç

Tanrı

Sürgün

Sonuç: Cennet Miti Ne Anlama Geliyor?

maxresdefault.jpg

5 Haftalık Online Atölye;

25 Kasım-23 Aralık PERŞEMBE

20:00-22:30

 

Tarihte insanı nerede bulduysak yanı başında bir inanç kalıntısı duruyordu. Şanidar Mağarası'ndan Göbeklitepe'ye, Mısır ve Mezopotamya'dan Arap Yarımadası'na uzanan on binlerce yıllık veriler, insanın adımını attığı her yerde "inancın" ona eşlik ettiğini gösteriyordu.

 

En arkaik biçimlerden moderniteye dek, insanı 'inanan varlık' yapan verileri analiz etmek, dinler tarihinin temel kavramlarını anlamak ve dini düşüncenin yolculuğuna yakından bakmak için hazırlanan, çok özel bir etkinliğe davetlisiniz…

 

1.Hafta (25 Kasım Perşembe 20:00-22:30)

ESKİ TAŞ ÇAĞI İNANCI 

Dinler Tarihinin Temel Kavramları
İlk İnsan Dinleri:  KAYNAKLAR

Batılı Düşünürlerin Tasnifleri

 

Taş Çağı İnanışları

Animizm 

Büyü

Totemizm

 

 

2. Hafta (2 Aralık Perşembe 20:00-22:30)

ŞAMANİZM:BİR DİNİ İDEOLOJİNİN SINIRLARI

 

Toplum ve Birey Çatışması

Olası Tarihsel Düzlem: Taş Çağı İnancı ve Denklikler

Şaman'ın Yolculuğu

 

Karakter Özellikleri, 

Çağrı, 

Yolculuk,

Dönüştürücü Ritüeller

Topluma Dönüş

Şaman'ın Nişaneleri

 

 

3. Hafta (9 Aralık Perşembe 20:00-22:30)

NEOLİTİK’TEN BÜYÜK MEDENİYETLERE DİN

 

Değişen Yaşam Biçimleri

Merkezi Kutsalın Dönüşümü

Bir Örnek: Göbeklitepe: Tapınak ve Semboller

Toprak Merkezli İnanışlar ve Semboller

 

Büyük Medeniyetler ve İnanç

Mısır'da Din: Mitler ve Ritüeller

Mezopotamya'da Din: Mitler ve Ritüeller

 

 

4. Hafta (16 Aralık Perşembe 20:00-22:30)

YAHUDİLİK: KABİLE TANRISI’NDAN KADİR-İ MUTLAK'A

 

Etkileşimler

Kitab-ı Mukaddes'i Kim Yazdı

Tanrı'ya Uzanan Soy Ağacı

İlk Günah Sembolizmi ve Alımlamalar

Katliamla Başlayan Medeniyet: Habil ve Kabil Öyküsü

Tevrat'ın Öyküsü

 

Musa Kimdir?

 Çıkış, Yolculuk ve Alegoriler

Davud-Süleyman ve Tapınak

Tapınağın Düşüşü

Sürgün

Kutsal Kitaba Eklemeler

 

5. Hafta (23 Aralık Perşembe 20:00-22:30)

HIRİSTİYANLIK: Mitoloji ve TASARIM OLARAK İSA

 

İsa ve Tarihsellik Sorunu

Yahudi Toplumunda Bir Hayal: Mesih

 Peygamberin Yolunu Aydınlatan Kutsal Esin

Tanrı’nın Oğlu ve Propaganda

 

Eski ve Yeni İsa: Paulus’un Miti İşleyişi Üzerine Şüpheler

Bir Metamorfoz

Gerçek Peygamber İsa mı, Paulus mu?

Etkileşim: Alımlamalar ve Evimerizasyon

Tanrının Sopası ve Devlete Övgü

Hıristiyanlığın İlk Yılları ve Şehit Azizler Miti

İncilleri Kim Yazdı?

İsa’nın Gerçek Ölümü

the-matrix-resurrection-chinese-poster-social-feature.jpg

22 Ocak CUMARTESİ 17.00-19.30

 

Tek Katılımlık Online Etkinlik

 

Platon'un düşüncelerini, sinema tarihinin kült filmlerinden The Matrix'in sekansları üzerinden takip edeceğimiz, sinemanın keyfi ile felsefenin derinliğinin birleştiği bu sıra dışı atölyeye hepinizi bekliyoruz! Mavi hap ile kırmızı hap arasındaki sır dolu dünyaya, 22 Ocak akşamı yolculuğa çıkıyoruz.

 

Gerçek görülür olan mıdır, yoksa bir yanılgı mı?..

36.jpg

15 Ocak CUMARTESİ 17.00-19.30

 

Tek Katılımlık Online Etkinlik

 

Kandinsky, Nörolojide sinestezi olarak bilinen, bir duyunun uyarılmasıyla farklı bir duyunun da eş zamanlı tetiklenerek ortaya çıkması ve birden fazla algısal tepki yaratması durumunu yaşamaktadır. 

 

Kandinsky, eserlerini “kompoze eder” yani besteler. Bestelediği resimlerini ilk planda ruhsal duyumların ifadesi olarak alır, onların entelektüel ve sanatsal yaratımın bir ürünü olmalarını ancak ikinci sırada kabul eder. 

 

Kandinsky’ye göre bir resim ve onun biçimleri sadece doğrudan, bireysel ve maddi bir karaktere sahip değildir. Aynı

zamanda kendi başına ve estetik açıdan aklı ve ruhu titreştirecek güce de sahiptir. Örneğin, mavi rengi gördüğünde

flüt sesini duyar, koyu mavi renk çelloyu anımsatır, kırmızı tonları ise savaş seslerini. Sesler, benzettiği renklerle birleşerek zihninde bir ritim oluşturur. Meydana gelen renk akortları ise Kandinsky’de “konsonans” (seslerin uyumu) ve “disonans” (seslerin uyumsuzluğu) duygusunu yaratarak tuvale çok karmaşık bir renk enerjisi yansıtmasına neden olur. Bu Kandinsky’nin dünyayı ve sanatı algılama biçimine dönüşür. Geleneksel perspektifi yıkar ve kendi deyimiyle sanat süreci “gümbürtülü bir çarpışma” ya dönüşür.

0000000633403-1.jpg

MELDA ÜNER
HÜSEYİN RAHMİ GÜNPINAR VE KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ

11 Aralık CUMARTESİ

17.00-19.00

Tek Katılımlık Etkinlik

Hüseyin Rahmi’nin “yüksek felsefesi” içinde, edebiyat tarihimizin en dikkat çekici maddelerini barındırır. Bu “felsefe”yi, Prof. Dr. Melda Üner’le birlikte, yazarın en eğlenceli romanlarından biri olan Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç üzerinden derinlemesine ele alacağımız keyifli bir etkinlik...

indir.jpg

Online Atölye

20 Kasım Cumartesi 17:30-19:30

FREUD'un Dünyasını TAXI DRIVER ile Anlamak

Düşünce tarihinin en önemli figürlerinden, psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un düşünce dünyasında yolculuğa çıkıyoruz! Üstelik sinemanın en kült filmlerinden biri olan 'Taxi Driver' filmini, odak noktasına alarak...

27 Kasım Cumartesi 17:30-19:30

JUNG'u BLACK SWAN ile Anlamak

 

Her insanın bir karanlık yanı, bir gölgesi vardır. Jung'un düşüncelerinde gezineceğimiz, persona ve gölge kavramlarını;

Black Swan (Siyah Kuğu) filmini merkeze alarak analiz ediyoruz...

4 Aralık Cumartesi 17:30-19:30

ADLER Psikolojisini LÉON ile Anlamak

 

Aşağılık kompleksi, üstünlük kompleksi gibi kavramları literatüre kazandıran, Bireysel Psikolojinin kurucusu Alfred Adler'in düşünce dünyasına, sinema tarihinin eşsiz filmi Léon ile dalıyoruz!..

 

 

4247813_orig.jpg

 

21 KASIM 2021 PAZAR 12:00-16:00

C. G. JUNG’UN KIRMIZI KİTABI: LİBER NOVUS  

 

 

28 KASIM 2021 PAZAR 12:00-16:00

JUNG ve MANDALA

 

 

5 ARALIK 2021 PAZAR 12:00-16:00

JUNG'un TİPOLOJİSİ

God.jpg

GÖKTUĞ HALİS
ÖTE DÜNYA DÜŞÜNCESİNİN TARİHİ

26 Eylül-3 Ekim PAZAR 17:00-19:30

 

Ölüm Sonrası Yaşam Düşüncesinin Tarihi

339aebc4c25b02dc637049eaf2e3aace.png

MEHMET ALTUĞ ERSOY 

EZOTERİZM ATÖLYESİ

12. Hafta (7 Nisan Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Sistematik

Yazgısal Döngü, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu

GUSTAV-JUNG1.jpeg

DİDEM ÇİVİCİ

JUNG PSİKOLOJİSİ SOHBETLERİ

18 Nisan Pazar 20:30-22:00
JUNG VE BİLİNÇDIŞI

25 Nisan Pazar 20:30-22:00
JUNG VE ARKETİPLER

2 Mayıs Pazar 20:30-22:00
JUNG VE DİN

9 Mayıs Pazar 20:30-22:00
JUNG VE MODERN İNSAN

indir.jpeg

MEHMET ALTUĞ ERSOY 

GİZEM KÜLTLERİ ATÖLYESİ

14 Nisan-26 Mayıs Çarşamba 20:00-22:30

(7 Hafta)

 

1.Hafta

Büyü ve Sihir Üzerine, Doğa Ruhları, Periler, Cinlerle İlgili İnanışlar, Eski Mısır’da Durum, Maji, Eski Yunan – Eski Roma – Eski Çin ve Eski Hint’te Durum, Çare Olarak İblis, Çare Olarak Ateş, Eski Türkler’de Durum

2.Hafta

Haç Simgesi, Nazarlık, Anadolu ve Nazar, Astroloji ve Büyü, Gizemli Sözcükler, Mağara Kültleri, Mağara Resimleri,  Yüce Ana, Animizm

 

3.Hafta 

Fetişizm,  Şamanizm, Tepe Göz Mimarisi, Yaygın Bir Kült, İslam Efsaneleri, İslami Büyü, Çatal Çubuk, Demiurgos, Pentagram, Kehanet, Kahinlik, Orakl

 

 4.Hafta

Ateş Kültü, Mecusilik Zerdüştlük, Mitraizm, Kabala, Gnosis, Okultizm, Geç Klasik Okultizm, Babil, Babil Kulesi, Babil’in Asma Bahçeleri, Marduk

 

5.Hafta

Baal, Nimrod, Tammuz , Hristiyanlığa Etkisi, Samaş, Harut ve Marut, İştar, Hermes Trismegustus, Hermetika, Hermetizm, Tevrat’a Dayanan Efsane, Tarihselliği, Günümüze Etkileri, Hermetik Öğreti

 

6.Hafta 

Temel Simya: Simya ve Simyacılar, Kavramları, Temaları, Amaçları, Yöntemleri, Aşamaları, Simgeleri, Burçlarla ilgisi, Felsefe Taşı

 

7.Hafta 

İleri Simya: Dünyanın Önde Gelen Simyacıları, Batıda, Araplarda ve Çin’de Simya, Claudius de Dominco Celento Vallis Novi’nin 1606’da Yazdığı Hermetik Baş Yapıtın (Büyük Çalışma) Levha Çözümlemeleri

ArtBook__022_022__IsaiahWritesOfChristsb

GÖKTUĞ HALİS

MİTOLOJİLER ve KUTSAL KİTAPLAR IŞIĞINDA:

PEYGAMBERLER ve MİTLER

18 Nisan-9 Mayıs Pazar 17:00-19:30

Dinin asli unsuru olarak Peygamber, Kutsal ile toplum arasında ilişkiyi kuran, arketip bir veridir. Tüm dinlerin, yerel -kültürel karmaşası içinde karşılığını mutlaka bulduğumuz bu bu kişiler, kültür dışı bellek aracılığıya zamana ve mekana göre farklılaşan isimlere sahip olsa da ortak bir davranış kalıbı oluşturur. 

 

Elbette insanı  "kutsal" hale getiren "dini deneyimin" toplum belleğindeki karşılığı yalnızca dinin ya da ilahiyatın değil, "mitoloji" ve "sembolizm" alanının da konusudur.

 

4 Hafta sürecek derslerimizde tarihsel yönlerinden ayrılmış ve imanın konusu haline gelmiş seçkin kişilerin besleyen sosyo-psikolojik kökenlere, karşılaştırmalı yöntemlerle bakmaya çalışacağız

 

1. Hafta (18 Nisan Pazar 17:00-19:30)

Kutsal Nedir?

Kutsal Zaman ve Mekan Nedir?

Dini Tecrübe ya da Mistik Deneyim Nedir?

Kutsalın Görünüm Yöntemleri: Epifani-Hiyerofani 

Nesnenin Kutsala Dönüşümü ve Puta Tapma

Aracı Kişinin Asli İşlevi

Peygamberi Önceleyen Deneyimler

Taş Çağı İnanışlarında Kutsal Mekan ve Kutsal Kişi

Peygamberin Davranış Kalıpları ve Arketipler

Simgeler: (Yükselme, Yer Altına Girme, Suya Dalma, Acı Çekme, Ölme ve Dirilme)

Peygamberler İçin Hazırlanmış Davranış Kalıpları

 

2.  Hafta (25 Nisan Pazar 17:00-19:30)

İlk İnsan Mitleri 

Yahudi, Hıristiyan ve İslam Kaynaklarına göre Adem

Cenneti Yitirme Mitleri

İlk Günah 

Tarım Topluluklarında Cinayet ve Katliam Mitosları

İDRİS: Dinsel Bir Figürün 5 bin yıllık Yolculuğu

Mısır, Yunan, Yahudi ve İslam Kültürlerindeki Karşılıklar

Tüm İlimlerin Babası

 

3. Hafta (2 Mayıs Pazar 17:00-19:30)

Nuh ve Tufan Miti

Nuh'un Farklı Kültürlerdeki Karşılıkları

Tanrı İle Karşılaşma

Tanrı İle Anlaşma Sembolizmi ve İlkel Kültürlerdeki Karşılıklar

İbrahim ve Anlaşma Şartları: Secere Müjdesi

Adanmış Topraklar ve Mitsel Argümanlar

Tanrı'ya Bağlanan Soy Ağacı

Yakup'un Deneyimi

Dikilitaş ve Kaya Sembolizmi

 

4. Hafta (9 Mayıs Pazar 17:00-19:30)

Musa ve Kahramanın Kalıpları

Suyla Gelen Arketip Bilgi

Epifani'den Ağız Ağıza Görüşmeye Dinsel Deneyim

İsa: Tanrı'nın Oğlu Söylencesi

Bakire'den Doğum Mitleri

UYarlamalar: Kutsal Doğum Kültleri(Gebe Kalan Ağaç Mitleri)

Şamancıl Deneyimler ve Yükselme Motifi

Fedakar Kurtarıcı Mitolojileri

Ölme ve Dirilme

15 Wassily Kandinsky, Kompozisyon VIII,

Ö.EREN KOYUNOĞLU

Modernler ve Modern Olmayanlar; 1919-1950 Yılları Arasında

BATI SANATI

18 NİSAN PAZAR BAŞLIYOR!

 

8 Hafta Her Pazar 13:00-15:30

 

Atölye Programı:

 

1.Hafta (18 Nisan Pazar 13:00-15:30)

Yeni tip bir sanat okulu: Bauhaus

 

2.Hafta (25 Nisan Pazar 13:00-15:30)

Otoriter rejimler ve modernin sorgulanması: Rusya’da Sosyalist Realizm, Almanya’da Yeni Nesnellik’ten Nasyonal Sosyalist sanata

 

3.Hafta (2 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Aklın reddi: Sürrealizm ve öncülü Metafizik Resim

 

4.Hafta (9 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Amerika’da sanat 1: Soyut Dışavurumculuk öncesi.

 

5.Hafta (16 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Amerika’da sanat 2: Soyut Dışavurumculuk: Eylem Resmi

6.Hafta (23 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Amerika’da sanat 3: Soyut Dışavurumculuk: Renk Alanı Resmi. Savaş sonrası dönemde Avrupa’da sanat 1: Art Concrete

 

7.Hafta (30 Mayıs Pazar 13:00-15:30)

Savaş sonrası dönemde Avrupa’da sanat 2: Art Informel. Art Informel ve Japonya: Gutai.

 

8.Hafta (6 Haziran Pazar 13:00-15:30)

Modern Heykel: 1924-1950.

Bergman

BAHAR İNAL

BERGMAN SİNEMASI'nda ŞİİRSELLİK

3 Nisan Cumartesi 17:00-20:00

Atölyede; Ingmar Bergman sinemasında, gerçek dünya ile ruhsal dünya arasındaki şiirsel yolculuk, yine Bergman sinemasından ve dünya edebiyatindan örneklerle ele alınacaktır...
Kimi zaman John Keats şiirlerindeki gibi, melankolik bir yolculuk; kimi zaman T.S. Eliot şiirlerindeki gibi, varoluşsal bir yolculuk; kimi zaman ise, Emily Brontë şiirlerindeki gibi, fırtınalı ve yalnız bir yolculuk...
Bergman'ın kendi deyimiyle; sinema büyülü ve şiirsel bir dünyadır. İnsanın ruhunda ve bedeninde huşu uyandıran, estetik bir yolculuktur.
Ruhun ulaşılamayacak kadar uzak köşelerine ulaşmaya çalışan, bir nevi duygusal arınmadır. Ressam Edvard Munch'ın acı çeken, kaygı kıskacında hapsolmuş,
çığlık atan ama kendi sesi kendi içinde boğulmuş, sancılı insanlarını anımsatır bize Bergman'ın sineması...

Yazar Knut Hamsun'ın gerçek-hayal arasında gidip-gelen, mantığın en uç noktasında duran uyumsuz kahramanlarını görürüz, bu şiirsel yolculukta.
Ve de Bergman'ı en çok etkileyen yazar olan August Strindberg'in cennet ve cehennem ikileminin nostaljik bir yeniden keşfidir.

Yarattığı çelişkiler zenginliği arasında, bireye ayna tutan, sezgisel tarafı ağır basan, soğuk ve melankolik iklimleri olan
ağır bir kader anlayışının hakim olduğu bir ağıttır Bergman'ın şiirsel sineması...

Atölye Öncesi İzlenmesi Önerilen Filmler:
1. Yaban Çilekleri
2. Yedinci Mühür
3. Çığlıklar ve Fısıltılar
4. Fanny ve Alexander
5. Persona
6. Güz Sonatı

bottom of page