MEHMET ALTUĞ ERSOY 

EZOTERİZM ATÖLYESİ

1. Hafta (20 Ocak Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterizm

Tanımlar, İnisiyasyon, Kapalılık, İşlevi, Ezoterik Bilgi ve Okült Bilgi, Ezoterik Bilgi ve Bilimsel Bilgi, Eksoterikten Ezoteriğe, Ezoterik Yolculuk, Sonuç

 

2. Hafta  (27 Ocak Çarşamba 20:00-22:00)

İnisiyasyon

Tanımlar, İlkel Topluluklarda İnisiyasyon (Erginlenme),

Erginlenmenin Ana Simgeleri, İnisiyasyonun Derinliği,

İnisiyasyon Süreci, İnisiyasyona Vardıran Sebep

 

3. Hafta (3 Şubat Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Kültler ve Simgeleri

Pagan Dünya, Piramit’in İnisiyasyonu (Mısır Gizem Kültü), Delfi, FelsefeTaşı, Druidler, Mitra, Gnostik Kültler, Serapis Kültü, Odin Gizemleri, Eleusis Gizemleri, Dionisos, Solar Teslis (Güneşsel Üçleme), Pisagor Okulu

 

4. Hafta (10 Şubat Çarşamba 20:00-22:00)

AnadoluEzoterizmi

Tarihselliği, Melamilik, Hurufilik, Mevlevilik, Nakşibendilik

 

5. Hafta (17 Şubat Çarşamba 20:00-22:00)

Anadolu Ezoterizmi

Hacı Bektaşi Veli, Alevilik, Bektaşilik, Temel Nitelikler,
Tanrıya – İnsana – Eğitime – Cinsiyete – Doğuma – Ölüme - Topluma İlişkin Görüş, Deyişler

 

6. Hafta (24 Şubat Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Meslek Örgütleri

Ahilik, Tapınak Şövalyeleri

 

7. Hafta (3 Mart Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Meslek Örgütleri

Masonluk, Tarihçesi, İlkeleri, Amaçları, Etkileri, Güçleri

 

8. Hafta (10 Mart Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Kardeşlik Örgütleri

Gül Haç Tarikatı, İhvan-üs Safa, İsmaililik, Haşişiler ve Etkileri

 

9. Hafta (17 Mart Çarşamba 20:00-22:00)

Hermetizm

Tarihselliği, Günümüzdeki Etkileri, Hermetik Öğreti,

Hermetik İnisiyasyon, Hava – Ateş – Su – Buyrultu –

Toprak Sınavı, Karşılaşma

 

10. Hafta (24 Mart Çarşamba 20:00-22:00)

Simya

Simya Nedir? Simyacı Kimdir? Etimolojisi, Hedefleri, Temel Prensipleri, Avrupa ve Simya, Arş Magna, Simya ve Felsefe Taşı, Ezoterik Simya

 

11. Hafta (31 Mart Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Öyküler

Kırmızı Başlıklı Kız ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in Çözümlemesi

 

12. Hafta (7 Nisan Çarşamba 20:00-22:00)

Ezoterik Sistematik

Yazgısal Döngü, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu

Ö.EREN KOYUNOĞLU

20. Yüzyılın İlk Çeyreği Üzerinden;

MODERN SANATI OKUMAK

24 Ocak PAZAR BAŞLIYOR!

 

9 Hafta Her Pazar 13:00-15:30

 

Atölye Programı:

 

1.Hafta (24 Ocak Pazar 13:00-15:30)

20. Yüzyıl’ın başında Dünya.

Fovlar 

ve 

Dışavurumculuk

 

2.Hafta (31 Ocak Pazar 13:00-15:30)

Köprü / Diebrücke 

ve 

Mavi Süvari Grubu

Der Blaue Reiter Kandinsky 

ve 

Soyut Resim

 

3.Hafta (7 Şubat Pazar 13:00-15:30)

Mavi Süvari Grubu (devam), 

Diğer Dışavurumcu Sanatçılar 

ve 

Paris Ekolü

 

4.Hafta (14 Şubat Pazar 13:00-15:30)

Kübizm 

Tübizm

Section D’or (Altın Kesim) 

ve 

Fütürizm

 

5.Hafta (21 Şubat Pazar 13:00-15:30)

Soyut Resimde Yeni Yönelimler: 

Orfizm 

Rayonizm 

Süprematizm

 

6.Hafta (28 Şubat Pazar 13:00-15:30)

NeoPlastisizm (De Stijl)

I. Dünya Savaşı Sürecinde Sanatta Yeni Kırılmalar: 

Dada 

ve 

Anti Art

Zürih Dadası

 

7.Hafta (7 Mart Pazar 13:00-15:30)

Dada (devam): 

New York, Berlin, Hannover, Köln ve Paris’te Dada.

 

8.Hafta (14 MarPazar 13:00-15:30)

Sanat ve Devrim: Konstrüktivizm 

Modern Heykel’in Doğuşu 

ve 

Rodin

 

9.Hafta (21 MarPazar 13:00-15:30)

Rodin’in Ardından; 1924 Yılına Kadar Modern Heykel

GÖKTUĞ HALİS

GİZLİ BİLİMLERİN ALTERNATİF TARİHİ

10-31 Ocak Pazar 17:00-19:30

 

Modern bilim öncesinde insan, doğa ile büyüsel yöntemlerle ilişki kuruyordu. Doğada her şeyin bir ruhu olduğu  ve insanın bu güçleri ikna edebileceği ilkesi üzerinde yükselen düşünme biçimi 17. yüzyıla kadar batı düşünce sisteminin merkezinde yer aldı.

 

Ancak bu tarihten sonra modern bilimci düşünüş yalnızca insanın doğa ile kurduğu ilişkiye değil, toplum ve zihin  diyalektiğinin de yönlendiricisi haline geldi. Böylece 'kadim bilimler' itibarsız, değersiz, hurafe ve batıl inanış olarak tanımlanarak hakimiyetini yitirmiş oldu.

 

"Gizli Bilimlerin Alternatif Tarihi" isimli 4 haftalık atölyede, modernite öncesinde on binlerce yıl boyunca hüküm süren 'sihirsel düşünüş' ilkeleri ve tarihsel izdüşümleri üzerine çalışma şansı bulacağız. İnsanı doğaya bağlayan bu arkaik yolculuğa davetlisiniz

 

Dersler ve İçerikler

 

1.Hafta (10 Ocak Pazar 17:00-19:30)

BÜYÜ'nün Tarihi

 

Büyüsel Düşünüş İlkeleri- 

İnsanda Var Olan Bir Kıvılcım

Analojik Düşünüş 

Sembolün Gerçek Karşılıkları

Paleolitik ve Ön-Neolitik Köylerde Büyü

Tarihsel Düzlem(Mısır ve Babil'de Büyü Uygulamaları)- 

Modern tek Tanrılı Dinlerde Büyü- 

Yaşayan Halk İnanışları ve Büyü

 

2. Hafta (17 Ocak Pazar 17:00-19:30)

Simya ve Ölümsüzlük Arayışı

 

Madenler ve yapı sanatı…

Yer altı ve doğum…

İnsana sağlık ve güç bağışlayan taşlar

Bir yaratılış öyküsü ve ölümsüzlük arayışı…

Mit ve Simya…

Kaynaklar…

İslam ve Simya…

Ortaçağ Batı Simyası..

Bayağılıklar tarihi…

 

3. Hafta (24 Ocak Pazar 17:00-19:30)

KABALA - Tanrı'nın Gizli Sözleri

 

Sözcük anlamının yitirilişi-

 Şaman ve Peygamber olarak yeni din adamları- 

Kabala’nın mitleri: İsimler ve kitaplar- 

Gardiyanlar ve Melekler- 

Kozmoloji ve felsefe- 

Yeni okuma yöntemleri, 

Harflere yüklenen kutsal güçler- 

Okuma yöntemleri ve açığa çıkan gizler- 

Bilim çağında bayağılaşan Tevrat gizemleri

 

4. Hafta (31 Ocak Pazar 17:00-19:30)

Cadılar ve Cinler-Doğuda ve Batıda İtibar Yitiren Ruhlar

 

Öykü ve Mit

Masalsı bir tarih ve cadı avları

Doğuya özgü cadılar

İslamiyet ve cin inancı

Cinler ve melekler

Pagan Tanrılarından cinlere dönüşüm

Cinlerin isimleri ve istatistikler

ÖMER KOKAL

DÜNYANIN UCUNDA, ZAMANIN DIŞINDA YEMEN

30 OCAK CUMARTESİ 16:30-18:30

Yemen, Arabistan Yarımadası’nın güney ucunda, gözden uzak olsa da kahve kültürümüzden, türkülerimize kadar pek çok yerde karşımıza çıkar. Adını çok kullanır ama kendisini az tanırız. Dağlar, çöller ve denizlerle şekillenen Yemen coğrafyası, tıpkı insanı gibi kendini kolay ele vermez. Pandemi süreci bitip hayat normale döndüğünde bile gidemeyeceğiniz Yemen’in masalsı dünyasına yolculuğa çıkıyoruz. Defalarca Yemen’e giden Ömer Kokal bu ezber bozan ülkeyi kendi çektiği kareler eşliğinde anlatacak.

 

Binbir Gece Masalları’nı anımsatan etkileyici mimarisinden, gün boyu çiğnedikleri gat kültürüne kadar daha pek çok sıradışı detay inanın sizleri çok şaşırtacak. Uzak gibi görünen bu coğrafyanın aslında ne kadar yakınımızda olduğunu, günlük yaşamımızın içine ne kadar girdiğini öğrenince eminiz daha da çok şaşıracaksınız.

MEHMET ALTUĞ ERSOY 

DOĞU FELSEFESİ

1. Hafta (6 Şubat Cumartesi 13:00-15:30)

FELSEFENİN DOĞASI
Mitostan Logosa, Felsefenin Doğuşu, Ex Oriente Lux, Teogoni ve Kozmogoni, Ortaya Çıkışı, Etimolojisi, Kavramlar ve Kuram, Felsefi Sorunlar, Felsefenin Doğası, Anlam ve İlişkiler.

2. Hafta (13 Şubat Cumartesi 13:00-15:30) 

ANADOLU VE İRAN FELSEFESİ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî - İbn-i Sina - İbn Rüşd - Gazzâlî - Fârâbî – Râzî

3. Hafta (20 Şubat Cumartesi 13:00-15:30)

ŞAMAN FELSEFESİ
Şamanik Kozmogoni (evren doğum) - Ritüel, Dans ve Müziğin Yeri – Göğe Çıkış – Şamanizmde Doğa – Şamanik Simgesellik

4. Hafta (27 Şubat Cumartesi 13:00-15:30)

HİNT FELSEFESİ
Hinduizm - Budizm (Dhammaphada) – Sihizm

5. Hafta (6 Mart Cumartesi 13:00-15:30)

TAO FELSEFESİ
Taoculuk, Tao Te Ching, Birlik Doktrini, Yenilenme Döngüleri, Ölümden Sonra, Kutsal Çember, Taocu Uygulamalar

6. Hafta (13 Mart Cumartesi 13:00-15:30)

ÇİN FELSEFESİ
Zhouyi - Konfüçyüs - Mencius - Laozi - Çin Ontolojisi – Çin Metafiziğinde Boşluk (Sunyata)

7. Hafta (20 Mart Cumartesi 13:00-15:30)

ŞİNTO ve İKİGAİ
Animist ve Şamanist Tanrılar Yolu – Şintoist Kozmogoni (evren doğum) – İkigai (yaşamda bir amaç / varoluş nedeni) Felsefesi ve Uygulanışı

8. Hafta (27 Mart Cumartesi 13:00-15:30)

DOĞU FELSEFESİ UYGULAMALARI
Zen – Kapısız Geçit - On Boğa - İletişimde Zen Bilgeliği

9. Hafta (3 Nisan Cumartesi 13:00-15:30)

DOĞU FELSEFESİ UYGULAMALARI
Japon Strateji Rehberi “Beş Çember”- Sun Tzu’nun Savaş Sanatı - Sessizliğin Sesi – Tibet Bilgeliği (Blavatsky)

10. Hafta (10 Nisan Cumartesi 13:00-15:30)

DEEPAK CHOPRA / BAŞARININ 7 YASASI

Başarının, ya da Yaşamın 7 Spritüel Yasası’nın Kuramsal ve Uygulama Olarak Ele Alınması

11. Hafta (17 Nisan Cumartesi 13:00-15:30)

DON MIGUEL RUİZ / TOLTEK BİLGELİĞİ
Kadim Amerika Bilgeliğinde Meksika ve Kızılderili Yaşam Felsefesi - Huzuru Getiren 5 Anlaşma

12. Hafta (24 Nisan Cumartesi 13:00-15:30)

DOĞUNUN ÇAĞDAŞ FİLOZOFLARI
Jiddu Krishnamurti ve Byung - Chul Han ile bugünün fesefi sorunlarına yaklaşım ve çözüm önerileri.

AYHAN KAVAS

İFADE ETME BECERİSİ

Yeni Dönem 

8-9 Şubat  20:00-22:30
11-12-15 Şubat 20:00-22:00

Bilgi; önemli ‘bir şey’dir ancak, bilgiyi aktarmak; ‘çok şey’dir…

Paylaşmak istediğimiz bilgiyi, hedef kitlemize doğru aktarabiliyor muyuz?.. Ya da ne kadarını aktarabiliyoruz? Kendimizi dikkatle dinletebiliyor muyuz, yoksa karşımızda esnemelerine engel olamıyor muyuz?.. Günlük yaşamdan-iş yaşamımıza; kendimizi doğru ifade edebiliyor muyuz yoksa, hep yanlış mı anlaşılıyoruz?..

’İfade Etmenin 5 Sırrı’ ana başlığı ile yapılacak atölye; konuşma, anlatma, sunum yoluyla yapılan bilgi paylaşımları konusunda, hedefinize ulaşmanızı sağlayacak, kişiye özel uygulama örnekleri ve geri bildirimler ile ilerleyecektir.

2’şer saatlik, 5 bölüm olarak 10 saat sürecek online ve interaktif eğitim programı, 15 kişilik katılımcı ile sınırlıdır…

Eğitimin ilk 4 saati, bilginin interaktif paylaşımıdır. Sonraki 6 saat, uygulamadır.

Yoğunlaştırılmış eğitim sonunda katılımcılar; farkındalık, öğrenme, içselleştirme kazanımlarının ötesinde, ‘bilgiyi doğru kullanma’ becerisi kazanacaklardır.

Dersler; eğitmenin bilgi paylaşımı ve ardından, katılımcılara yaptırılacak örnek uygulamalarla ilerleyecektir.


1.Gün
Doğru Nefes Almak
Doğru Ses Kullanmak
Dili Kaliteli Konuşmak
Vurgu

2.Gün:
Kolay Anlatma Metodu ve Hikâye Anlatıcılığı
Doğru Beden Dili Kullanımı
(Konuştuğumuz, anlattığımız, bilgi aktardığımız dört platform olan koltuk, masa, kürsü ve sahnede; doğru duruş, oturuş, el kol kullanımı, göz teması, yüz jesti, PowerPoint kullanımı, sahne kullanımı ile bilgi paylaşımı tamamlanacaktır.)

3.Gün:
Katılımcıların, Sunum Videolarının Değerlendirilmesi:

4, ve 5. Gün:
Önceki derste, eğitmenin geri bildirimleri doğrultusunda, katılımcıların yeni videolarının paylaşılması ve değerlendirilmesi

Güncellemeler için Abone Olun

05323976587 - 05324244904

Yenigün Sokak   Yenigün Apt. No:13/1 Kuzguncuk - İSTANBUL

© 2023 by  THE PUB. Proudly created with Wix.com