ONLINE ATÖLYELER

Dağhan Dönmez ile Mutluluğun Sakıncaları

30 Mayıs Cumartesi 17:30-19:30
 

Mutluluğun sakıncaları olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Peki mutluluğun sakıncası varsa, bu ne olabilir? Mutluluk nedir veya? Felsefe tarihindeki filozoflar, bu kavrama nasıl yaklaşıyor? Hangi önerileri getiriyor? Modern zamanlarda, mutluluk mümkün mü? 

Pratik hayatımıza temas edecek, Epüküros, Aristoteles, Nietzche, Sartre, Elizabeth Farrelly, William Davies gibi filozofların/düşünürlerin pratik hayatımıza temas edecek fikirleriyle buluşacağız. Kendimizi, nasıl mutlu olabileceğimizi anlamaya çalışacağız.

Mehmet Altuğ Ersoy ile Ezoterizm Atölyesi

19 Mayıs – 19 Haziran

Her hafta Salı ve Cuma günleri 13:30-16:00

(5 Hafta, 10 Oturum)

29 Mayıs Cuma 13:30-16:00

ANADOLU EZOTERİZMİ: Tarihselliği, Melamilik, Hurufilik, Mevlevilik, Hacı Bektaşi Veli, Alevilik, Bektaşilik, Temel Nitelikler, Tanrıya – İnsana – Eğitime – Cinsiyete – Doğuma – Ölüme - Topluma İlişkin Görüş, Deyişler  

 

2 Haziran Salı 13:30-16:00

EZOTERİK MESLEK ÖRGÜTLERİ: Ahilik, Tapınak Şövalyelerinden Masonlara

 

5 Haziran Cuma 13:30-16:00

EZOTERİK KARDEŞLİK ÖRGÜTLERİ: Gül Haç Tarikatı, İhvan – üs Safa, İsmaililik,    Tampliyeler, Haşişiler ve Etkileri

 

9 Haziran Salı 13:30-16:00

HERMETİZM:Tarihselliği, Günümüzdeki Etkileri, Hermetik Öğreti, Hermetik İnisiyasyon, Hava – Ateş – Su – Buyrultu – Toprak Sınavı, Karşılaşma

 

12 Haziran Cuma 13:30-16:00

SİMYA: Simya Nedir? Simyacı Kimdir? Etimolojisi, Hedefleri, Temel Prensipleri, Avrupa Ve Simya, Arş Magna, Simya Ve Felsefe Taşı , Ezoterik Simya

 

16 Haziran Salı 13:30-16:00

EZOTERİK ÖYKÜLER Kırmızı Başlıklı Kız ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’in Çözümlenmesi

 

19 Haziran Cuma 13:30-16:00

EZOTERİK SİSTEMATİK: Yazgısal Döngü, Monomitler ve Kahramanın Yolculuğu 

Her Perşembe 20:00-22:00

Yazı tekniğinin yanı sıra, bu tekniğin sezgiler ile birleştirilmesi gibi bir kazanım da elde edinilecek bir programdır...

Dağhan Dönmez ile Film Okuma Atölyesi

 

5 Haziran Cuma 20:00 - 22:30

MR. Nobody Film Okuması / Bay Hiçkimse (Jaco Van Dormael)

Hiçlik ve Hayatın Fluluğu

Hiçliği, hiçliğin felsefesini, kadim Doğu öğretilerini konuşacağımız bir film okuması... Mr. Nobody yani Bay Hiçkimse!

Hayatımızı hangi rengin tesiri altında yaşıyoruz, hiç düşündük mü? Peki renkler, neyi sembolize ediyor? Yaşantımızı oluşturan tercihler midir yoksa önceden tayin edilmiş bir kaderin sahne oyuncuları mıyız? Her seçim, başka bir alın yazısını mı doğurur?

Odysseus’tan,  Gılgamış Destanı’na; Doğulu filozoflardan, Eski Yunan mitlerine kadar, ölümsüzlüğün peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Mr. Nobody’nin sırrını keşfediyoruz ve elbette kendi yaşamlarımızın! Bekliyoruz...

6 Haziran Pazar 13:00-16:30

 

“Kişisel Hayalinize” Göre Tasarlayacağınız Kapsamlı Bir Yol Haritası...

Hayaliniz bir roman yazmak mı? Kurumsal hayatta uluslararası bir kariyer yapmak mı? Kendi şirketinizi kurmak, yaratıcı bir buluş yapmak ya da yepyeni bir iş fikri yaratmak mı? Başarılı bir sporcu ya da sanatçı olmak mı? Henüz bu hayatta ne yapmak istediğinizden emin değilseniz, sizi gerçekten mutlu edecek hayalleri nasıl keşfedebilirsiniz? Bu atölyede bunu yapmanın yollarını ve nelere dikkat ederseniz başarı şansınızın artacağını bulacaksınız.

 

Yazar kimliğinin yanı sıra yirmi yılı aşkın süredir uluslararası şirketlerde yöneticilik yapan ve dünyanın pek çok ülkesinde eğitim veren Barış Müstecaplıoğlu’nun rehberliğinde, adım adım takip edebileceğiniz bir yol haritası kurgulayacaksınız. Tarihin en başarılı sanatçılarının ve iş insanlarının tecrübelerinden faydalanacaksınız.

• Düşlerimizi gerçekleştirmek için hangi yönlerimizi geliştirmeliyiz?

• Bizi hayalimize ulaştıracak yol haritasını nasıl hazırlayabiliriz?

• Çok daha ileriye gitmemizi sağlayacak hayal ortaklarını nasıl buluruz?

• İhtiyaç duyduğumuz “yaratıcı fikirleri” nasıl geliştiririz?

• Düşlerimize kapı açacak insanları nasıl etkiler ve ikna ederiz?

• Yoldaki riskleri nasıl öngörebiliriz ve bu risklerden nasıl korunabiliriz?

• Başarısız olduğumuzda nasıl ayağa kalkarız?

Hayallere Ulaşma Atölyesi’nden, “kişisel hayalinize” göre tasarlayacağınız “kapsamlı bir yol haritası” ile ayrılacaksınız. Bu atölyede size yalan söylenmeyecek. Hayallere ulaşmanın garantisi yoktur. Ancak doğru adımları atarsanız, onlara ulaşma ihtimalinizi sizi şaşırtacak ölçüde artırabilirsiniz. Keyifli, sıra dışı ve ilham verici bir deneyim sizi bekliyor.

Atölyeye ilham veren kitap için detaylı bilgi : www.hayallereulasmarehberi.com

Dağhan Dönmez ile Engin Geçtan "İnsan Olmak"

6 Haziran Cumartesi 17:30-19:30
 

Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabını odak noktasına alarak, Platon, Aristoteles, Spinoza, Karen Horney gibi filozofların/düşünürlerin insana dair kuramlarından yararlanacağımız bu atölyede, neler olacak?

İnsan olmanın gereklilikleri nelerdir? 

Hayat sadece bize biçilen rollerin gerçekleştirilmesi midir? 

İnsan ne için yaşar?

Kaygı ile korku arasındaki fark nedir? 

Kaygılar yönetilebilir mi?

Tüm bu soruların yanıtlarını birlikte arayacağız. Kendimizi anlamaya çalışacağız.

Göktuğ Halis ile Göbeklitepe Seminerleri

7 Haziran Pazar 14:00-17:00

 

Sembolizm ve Karşılaştırmalı Mitoloji Perspektifinden; Göbeklitepe

Felsefeci-Simgebilimci Göktuğ Halis rehberliğinde yapılacak atölyede; Göbeklitepe hakkındaki spekülatif ve doğrulanamaz bilgi yığınını nasıl eleyebiliriz? “Göbeklitepe nedir? Göbeklitepe’yi kim inşa etmiştir? Dikilitaşlar üzerindeki sembollerin ve ve hayvan betimlerinin anlamı nedir? İnşa ediciler bu yapı gruplarını neden inşa etmişlerdir?” gibi soruların yanıtlarını bulacağız... 

Göktuğ Halis ile "Başlangıçtan Bugüne: Dini Düşüncenin Yolculuğu" Şaman ve Totem Sembolizmi

14 Haziran Pazar 16:30-19:30

 

"Tarihte insanı nerede bulduysak, yanı başında bir inanç öğesi duruyordu. Dini düşüncenin izlerini Eski Taş Çağı'na dek sürebildiğimiz anlamına geliyor bu. 

Mağara ve kaya sanatından, hediyelerle öte dünyaya yolculanan kutsal ölülerin mezarlarına, budun bilimin yaşayan ilk insan toplulukları üzerindeki derin külliyatından bilinç dışının karanlık dehlizlerine uzanan bu karanlık ve bilinmezlerle dolu tarihin öyküsü için hazır mısınız?

 

- Dini düşünce nasıl doğdu?

- İnancın kökenleri neydi?

- İlk insanlar neye inanıyordu?

- Dini sembolizm nedir?

- İlkel dünyadan bugüne aktarımlar, alımlamalar ve etkileşimler sorunu nasıl çözülür?

- Modern tek Tanrılı İnançları, Dinin İlkel biçimlerine bağlayan veriler nelerdir?

- Totem ve Şaman ilkeleri bugünün dinlerine nasıl yansıdı?

Mehmet Altuğ Ersoy ile Çağdaş Filozoflar Atölyesi

15 Haziran'dan itibaren her  Pazartesi & Perşembe 13:30-16:00

(8 Oturum)

 

Çağdaş filozofları yakından tanıyacağımız bu atölye çalışmasında, bu filozofların kimi zaman kendi kurdukları kimi zaman da dahil oldukları ana felsefi akımlar da eş zamanlı olarak ele alınacak. Önemli sözlerinden yola çıkarak onları anlamaya, söylemlerinden kendi hayatımıza nelerin dokunduğuna, değdiğine bakacağız.  Bunun yanında önemli eserlerinden de bahsedeceğimiz filozofların ait oldukları döneme nasıl etki ettiklerini ve çoğu kez bir sonraki düşünce akımına nasıl temel teşkil ettiklerini de irdeleyeceğiz. Ve asıl amacımız, üzerinde çalıştığımız filozoflar aracılığıyla hep birlikte çözümlemeler ve sorgulamalar yapmak, anlam arayışımıza nitelikli bilgilerle destek olmak.

Bu hayatı anlamlandırma çabamızda beraber çalışmak umuduyla…

                                                                                                                               Mehmet Altuğ Ersoy

Mehmet Altuğ Ersoy ile Ezoterizm Atölyesi / Akşam

8 Haziran– 14 Temmuz

Her hafta Salı ve Cuma günleri 19:00-21:30

(5 Hafta, 10 Oturum)

Please reload

GEÇMİŞ ATÖLYELER

Didem Çivici ile Masalların Jungiyen Analizi

Masallar insan psikolojisinin temel dinamiklerini konu alırlar. Bununla da kalmaz, hayat boyu karşımıza çıkabilecek pek çok zorluk ve fırsat karşısında nasıl ilerleyeceğimizi de gösterirler. 

Masallar kolektif rüyalardır, denir. Aynı rüyalar gibi masallar da insanlar için rehberdirler ve bu nedenle de masalların dilini anlamak hayati önem taşır.

Bu bir günlük seminer boyunca hem Jung Psikolojisi’nin temellerini ve masalların kökenini inceleyeceğiz hem de seçeceğimiz bir masal aracılığıyla masallara psikolojik açıdan bakmayı öğreneceğiz.

Program:

12:30-14:00 : Jung Psikolojisi’nin Temelleri (psişe/Benlik/bilinç/bilinçdışı/gölgeler/arketipler/anima-animus/psişenin dinamikleri)

14:15-15:45 : Jungiyen Analiz’in kökeni: Arketipsel ve Mitolojik Yaklaşım

16:00-17:30 : Masallarda Jungiyen Analizi: Örnek Masal Üzerinden Analiz Yaklaşımı

Katılım Ücreti: 250 TL.

Didem Çivici ile Jungiyen Psikoloji Sohbetleri

17 Mart Salı19:30 “Baba Kompleksi” 

31 Mart Salı 19:30 “Puer/Puella Arketipleri” 

13 Nisan Pazartesi 19:30 “Erkekte Olumlu/Olumsuz Anima” 

27 Nisan Pazartesi19:30 “Kadında Olumlu/Olumsuz Animus” 

11 Mayıs Pazartesi 19:30 “Psişe ve Beden” 

Tarihe baktığımızda, modern psikoterapinin köklerinin arkaik şamanizm ve ilkel toplumların şifacı uygulamalarına dayandığını görürüz. Bu bilgi, modern psikologların ve doktorların yok saymaması gereken bir bilgidir çünkü ilkel insan şifa alanındaki uygulama ve yaklaşımlarını insanlığa ve yaşama dair en önemli bilginin üzerine inşa etmişti: ‘Psişe’nin.

Psişe, bedeni ve ruhu kapsayan, maddiyatla maneviyatın tümleşik bir izdüşümüdür ve insanın bütünlüğünü yansıtır. Psişe ayrıştırmaz, bütünleştirir; yok saymaz, farkındalığa getirir. 

Carl Gustav Jung, “Analitik Psikoloji” okulunu kurarak insan psişesini (ruhunu) incelikli ve etraflı şekilde çalışmış, 20. yüzyılın en önde gelen bilim insanlarından biri olarak sadece ruh bilimi (psikoloji) alanına değil, aynı zamanda fizik, tarih ve sosyoloji gibi pek çok bilim ve araştırma alanına da büyük miras bırakmıştır. Bize de bu lider ve araştırmacı kişiliğin bıraktığı mirasları anlama çabasıyla onun dünyasını ziyaret etmek düşüyor…

Geçtiğimiz aylarda başladığımız Jungiyen Psikoloji’nin derin sularında gezinme serüvenimize Carl Gustav Jung'un insan psikolojisinin merkezine koyduğu "Bireyleşme" kavramı ile devam ediyoruz.

Moderatörlüğünü Jungiyen analist adayı Didem Çivici’nin yapacağı sohbet akşamlarımız ilgi duyan herkese ve her seviyeden katılımcıya uygundur. 

Katılım Ücreti: 40 TL.

Didem Çivici ile Jung Yaklaşımlı Masal Geceleri

 “Çirkin Ördek”

“Benlik, bireyin biricik potansiyelini keşfetmesi için çalışır. Başta olumsuz görünen, aslında sadece bireyleşmeye hizmet ediyor olabilir.” Didem Çivici

İki aydan fazla süren aradan sonra masal analizinde bu hafta “Çirkin Ördek” masalı ve analiziyle açılışı yapıyoruz. Jungiyen analist adayı Didem Çivici, insan psişesinde sıklıkla rastlanan “günah keçisi” ve “yetim” komplekslerini bu çok tanınan masal aracılığıyla anlatıyor olacak.

Akşamımız “Çirkin Ördek” masalının okunmasıyla başlayacak ve Didem Çivici'nin masal analiziyle devam edecek.

27 Mart Cuma 19:30  “Vasilissa”

10 Nisan Cuma 19:30 “Uyuyan Güzel” 

24 Nisan Cuma 19:30 “Iron John”

7 Mayıs Perşembe 19:30 “Kurbağa Prens

Didem Çivici ile Masallarda Semboller ve 'Bireyleşme'nin İzleri

29 Mart Pazar 12:30-17:30

Masallar, tüm insanlığa dair arketipsel anlatımları temel alır. Arketipsel anlatımlarsa psişeye ait örüntüler içeren sembolik süreçleri kapsar. Arketipler, kolektif unsurlardır ve kişinin kendisiyle ve yaşamla bağlantı kurmasını sağlayarak bireysel gelişimi (bireyleşmeyi) sağlarlar.

Analitik Psikoloji okulunun kurucusu C.G. Jung, arketiplerin, insanlığa dair en derin bilgilerin aktarım araçları olduklarını kabul ederek çalışmaları içerisinde rüyalara, mitlere ve masallara çok önem vermiştir. Ayrıca, insan psişesini mitolojik bir bakış açısıyla incelemiş ve tüm psikolojik oluşumları kişileştirerek onlara birer karakter atfetmiştir: Ego, Gölge, Persona, Anima/Animus, Anne, Baba, Logos ve Eros…

Bu karakterler, masalların tümünde farklı “arketip imgeleri” olarak karşımıza çıkarlar, bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar ve bilgiyi farklı semboller aracılığıyla sunarlar. Çünkü bilinçdışı, semboller aracılığıyla konuşur.

Bir gün sürecek olan “MASALLARDA SEMBOLLER VE BİREYLEŞME’NİN İZLERİ” seminerinde masalların arketipsel dünyasına yolculuk edecek, insan hayatının en büyük amacı olan “bireyleşme süreci” için gerekli adımları masalların içerisinde keşfedeceğiz.


Program:

12:30-14:00 : Masalların Dilini Anlamak: Semboller ve Arketipsel Anlatım

14:15-15:45 : Jung Psikolojisi’nde “Bireyleşme”

16:00-17:30 : Örnek Masallarla Sembol ve Bireyleşme İncelemesi

 

Katılım ücreti: 250 TL

Didem Çivici ile Jungiyen Film Analizi Akşamları

20 Mart Cuma 19:30 “CANAVARIN ÇAĞRISI”

3 Nisan Cuma 19:30 “ERKEĞİN ANİMASI VE PSİŞİK YOLCULUĞU: WINTER’S TALE”

17 Nisan Cuma 19:30 “YEME BOZUKLUKLARI VE PSİŞE: KEMİKLERİNE KADAR”

Çocuklara ve onların hayal dünyasına ulaşmak, onlarda bir iz bırakmak istiyor musunuz?

 

Bir aylık Çocuk Kitabı Yazma, temel eğitim programında, bir çocuk kitabında dikkat edilmesi gereken pedagojik unsurlara dikkat çekilecektir. Çocuk kitabında, kurgu nasıl olmalı?  Yetişkine yazmakla çocuğa yazmak arasındaki farklar nelerdir? Ve tabii, bolca hikaye taslağı üretilecektir.   Uygulama dersinde de; yine beraber belirlenen bir taslağın, kitap haline getirilmesi üzerine çalışılacaktır...

Olgay Söyler ile Mezopotamya'da Mitoloji ve İnanç Arasında Harraniler-Sabiiler-Ezidiler

8 Mart Pazar 13:30-15:30

Kuzey Mezopotamya’nın bir zamanlar ormanlar ve sulak alanlarla kaplı baş şehri olan ve Asur krallarının fil avladığı Harran’ın hikayesini tekrar yazıyor;
Asurlular ve Emevilere başkentlik yapmış bu şehrin ay tanrısı Sin ve gezegen kültü etrafında oluşan inanç tarihini ele alıyoruz. Kralların taç giydiği En-hul-hul Tapınağı, Soğmatar, ve yedi gezegene ithafen yapılan kült alanlarını, mitolojisi ile pagan geçmişini ele alarak anlatacağımız Harran’ın öyküsüyle birlikte Gnostik akımların en önemli temsilcilerinden Mezopotamya halklarından Sabiîleri anlatımıza konuk ediyoruz. Onların kutsal kitapları, büyülerinin yazılı olduğu objeler, semavi dinlere yaklaşımları, ile inançlarına dair yazılan bilgileri tarih metodolojisi ve kaynakların ışığında aktarmaya çalışıyoruz.
Mezopotamya’nın sırlı toplumlarından Ezidiler ’in , Laleş kentindeki tapınağı, güneş ve şeytan etrafında yazılan dinsel geçmişleriyle Melek-i Tavus çevresinde şekillenen yarı pagan öğreti ve uygulamalarını da atölyemizde işliyoruz.

Sinema ve Televizyonda;

Modernizm ve Kadın Meselesi

Atölye kapsamında; senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, Onur Saylak'ın yönettiği ve başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı, 2018 yapımı 'Şahsiyet' dizisi ile Ayşe Şasa ve Safa Önal'ın yazdığı ve  Atıf Yılmaz'ın yönettiği; başrollerinde Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın oynadığı 1966 yapımı 'Ah Güzel İstanbul' filminden örnek sekanslar üzerinden, karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır... Tabii, patlamış mısır eşliğinde:)

22 Şubat Cumartesi 17:30-20:00

Bu hafta; Peter Weir'ın yönettiği "Truman Show" ve Sally Potter'ın yönettiği "Yes" filmleri üzerinden, sinemada mekan ve ses kavramlarını, etkileri ve önemini sorgulayacağız...

 

Formalizm, semiyoloji, ideoloji gibi çeşitli kavramsal perspektifleri içererek sinemada anlamın inşasına odaklanacak bir seminerler serisinde; sinema severlerin anlatımın kuruluşundan mekân, zaman ve sesin sinemada temel kullanımlarına ve işlevlerine kadar bir filmi ayrıntılarıyla tartışma olanağı bulmasını amaçlıyoruz.

Haftanın Program; 

Mekan ve Ses 

Filmsel Yüzey ve Gerçek

 

1 Mart Pazar  14:00-17:00

İstanbul'un 1. Tepesi

Arkeoloji-Bellek-Tarih

Bağlamında;

Mukaddime, İstanbul Neresidir, İstanbullu Kimdir ve Antik Kuruluş Efsaneleri...

Seminerler; zengin görseller içeren dia sunumlarıyla gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Sisler Bulvarı ve Attilâ İlhan

Şair, yazar, düşünür ve senarist Attilâ İlhan’ın hayatının ve eserlerinin konu edileceği atölyede, hem onun bilmediğimiz yönlerini keşfedecek, hem de şiirlerinin hikâyelerini dinleyeceğiz. Hayata diyalektik bakışını ve bilhassa kadınlarını...

Elbette atölyede, Paris rüzgârları da esecek!

Olgay Söyler İmza Günü ve Söyleşi

İmza Günü ve Söyleşi / Anadolu'nun Kronikleri

Ücretsiz Etkinlik

Değerli eğitmenimiz tarihçi M. OLGAY SÖYLER’in Karakum Yayınevi’nden çıkan kitabı; “ANADOLU’nun KRONİKLERİ”nin imza günü ve söyleşisine davetlisiniz

Söyleşiye kalmak için lütfen rezervasyon yaptırınız...
05324244904-05323976587
Kitap İçeriği;
Anadolu toprakları, sadece fiziksel zenginliklerinden ve dolayısıyla coğrafi öneminden bahsedilerek kapatılacak bir konu olmamıştır. Anadolu öyle bir konudur ki tarihî serüveni anlatılırken üzerinde kurulup genişlemiş beyliklerin, devletlerin ve toplulukların tüm ayrıntıları anlatılsa dahi eksik çok şey kalacaktır. Çünkü Anadolu bir sırlar hazinesidir. Buradaki sır, gününüz tarih yazımında popüler manada ilgi çekmek için söylenenlerden çok daha ötesidir. Ötelerde bir yerde değildir Anadolu. Vardır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar sırlarıyla yaşamaya devam edecektir.

Çeşitli tarih dergilerinde ve internet sitelerinde yazdığı yazılarla Anadolu’yu mayalamış erleri okurların kalplerine nakşeden Mehmet Olgay Söyler, bu kez yazılarını bir araya getiriyor ve araştırmacı tarihçiliğe yeni bir soluk getiriyor. Bu solukta Anadolu’nun her köşesinden, ta diplerinden gelen iklimler var. Efsanelerle gerçeklerin, sırlarla gizemlerin iç içe geçtiği meseleler ve şahsiyetler var. Okunan her satırda, şimdi özlem duyulan nefesler ve sesler var.

Şaman edebiyatından âşık edebiyatına Anadolu’nun epik ve menkıbevi destan dünyası nasıl şekillendi? Bizans-Arap Savaşları gölgesindeki kahraman Battal Gazi’nin gerçek hikâyesi neydi? Kahramanlık destanlarından halk hikâyelerine Anadolu ve Rumeli serhadlerindeki savaşçı velîler kimlerdi? Hakkında her asırda farklı bilgilere erişilen derviş Sarı Saltık Gazi aslında kimdi? Anadolu’da kahramanı Türk olan ilk destan anlatısı Danişmendnâme’nin ve Danişmend Gazi’nin esas öyküsü neydi?

Anadolu Kronikleri: "Anadolu’nun Epik ve Menkıbevi Destan Dünyası” sadece bu sorulara cevap vermekle kalmıyor, Anadolu’ya taşınan tüm inançları, veli kültünü, keramet motiflerini, destanları ve menakıbnameleri yepyeni bir heyecanla kuşatıyor…

Yazarak Hayatı “Yeniden” Kurmak

Seminer süresi: 2 gün, toplam 4 saat

İnsan varoluşunun en temel ihtiyaçlarından biri anlatmak. Bundan hiç vazgeçmedik. Kişiden bireye evrilirken, sözlü kültürden yazılı kültüre ve ötesine geçerken anlatma ihtiyacı aynı kalırken anlatmanın biçimleri, araçları, süreç içinde başkalaştı, değişti. Eskinin, yavaşlığın, sakinliğin içinde sözünü yeryüzüne bırakan anlatıcı yok olmadı ama hızın, teknolojinin, sanallığın değiştirdiği başka birine dönüştü. Anlattıkları da anlatım biçimleri de.

Değişmeyen tek şey: Anlatma Arzusu

Yazar ve okur ilişkisi üzerine düşünme pratikleri

Melez metinler üzerine düşünme pratikleri

Edebiyat aracılığı ile değişen insana bakmak bir anlamda aynadaki kendimize bakmak demek. Hayatlarımızı anlatarak birbirimize yaklaşırken hepimiz birer hikâye anlatıcısıyız. Otobiyografiler, mektuplar, günlükler, romanlar, melezleşerek çeşitlenen anlatı türleri olanları, başımızdan geçenleri ham hallerinden kurtarıp bir kurgu içinde yeniden yapılandırma örnekleriydi. Gelinen durumda “saçaklanan” bir anlatı ile karşı karşıyayız… Sokakta, sinemada, reklamlarda, sinemada, belgeselde, özetle her yerde… Anlatının her yerdeliği anlatı üzerine düşünmemizi zorunlu hale getiriyor.

Ayasofya ve İstanbul’un, belki de korumak için, bize pek göstermek istemediği gizli kalmış tarihini keşfe çıkıyoruz... 

Doğa Taşlardan ile Tanrıça Arketiplerinin Günümüz Kadın Psikolojisine Yansımaları

Antik Yunan Mitolojisi'nden aşina olduğumuz ve insanlığın kolektif bilinçaltındaki "Dişi Arketipler" olarak bilinen; Demeter, Athena, Artemis, Aphrodite, Hera, Persephone tanrıçalarınınhangilerini daha baskın olarak kullandığınızı,hangilerini ise (bilinçli ya da bilinçaltında) toprağa gömmeyiseçtiğinizi fark etmeye başlayacağınız, keyifli bir psiko-mitoloji sohbeti...

Didem Çivici & Selin Akoğlu ile Jung Yaklaşımlı Masal Gecesi

‘Grimm Kardeşler’ masalı "Elsiz Kız"

"Vahşi Kadının Yolculuğu" kitabının yazarı ve Jung Analisti adayı Didem Çivici ile hikâye anlatıcısı Selin Akoğlu "Elsiz Kız" masalıyla kadın ve erkek psişesinin derinliklerine inmeye niyet ettiler... 

Siz de bu masallı sohbete dahil olmak isterseniz bekleriz...

 


Katılım Ücreti: 60 TL

Sırsız, Şifresiz, Sarih; Ayasofya Tarihi

Tek Katılımlık Seminer

Doğa Taşlardan ile Tarih Öncesinden Geç Antik Çağ’a Anadolu Tanrıçaları

14 Aralık Cumartesi 17:30-19:30

 

Kahramanmaraş'ta bulunan "Dünyanın Pişmiş Topraktan Yapılmış İlk Kadın Heykelciği'nden Göbeklitepe'deki "Doğuran Kadın" grafftisine, Çatalhöyük'teki Ana Tanrıça kültünden, Frigya'daki Kibele ritüellerine kadar, Anadolu'nun mayasını yoğuran "dişil enerjiler"i tanımak, bu bağlamda Anadolu'da kadınlığın tarihinden ilham alacağımız keyifli bir arkeo-mitoloji sohbeti...

Ömer Kokal ile İnancın Kısa Tarihi

İnancın ortaya çıkışından günümüze kadar olan tarihi bir bakıma insanlığın tarihine denk düşüyor. İnancı anlamak insanı anlama yolunda atılan adımlardır aslında. Ömer Kokal bu çok uzun yolculuğun kısa bir tarihini anlatarak bu yolda birkaç adım atmanıza katkıda bulunmayı amaçlıyor. Farklı gibi görünen inançların ortak köklerine, beslendikleri kaynaklara ve tabii insanlık üzerinde yarattığı etkilere değinerek yapacağımız bu zaman yolculuğuna sizleri de bekliyoruz.

Enneagramlar: Dokuz Kişilik Yapısı

Eğer kendimizin ve ilişki kurduğumuz insanların enneagram modeli hakkında bilgi sahibi olabilirsek, kendimizle ve başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurabilir, kimin neden 'o şekilde' davranmaya daha meyilli olduğunu daha iyi değerlendirebiliriz...

Özcan Yüksek & Selin Akoğlu ile Şehrazad'ın Sırları

Etkileşimli Masal Anlatısı

“Şehrazad'ın ilk masalı, dünyaya, sokağa, dışarıya çıkmanın, bilinmezler dünyasına adım atmanın masalıdır. Erdemi ve iyiliğin nedenini tarif eder. İnsan sonuç yaratır. Bunu bil ister Şehrazad...” Özcan Yüksek

Şehrazad'ın birinci gece anlattığı masal, başlangıç nedir ve neden yaşıyoruz?

Masal çözümleyicisi Özcan Yüksek yorumluyor Selin Akoğlu, masal anlatıyor.

Katılım Ücreti: 60 TL

Bu ay; İLİŞKİLER!

Birlikte tartışıp, zihnimizi farklı görüşlere açacağız. İlişki dönemlerini aşağıdaki alt başlıklarda ele almak için, Ayrıntı'da birlikte olmak üzere.

Başlatma Aşamasında: Kim çekici, üç temel ihtiyaç, reddedilme korkusu, adını koyalımcılık, kankalık, bu aşk mı?

Sürdürme Aşamasında: Şemalarımızı bilmek, kaptan gibi, niçin tıkandık, iletişim neden kopar, kıskançlığı ne yapacağız?

Bitirme Aşamasında: Başarılı ayrılık, batmış yatırım, yanlış liman mı, elalem ne der, ya başkası denk gelmezse, bu kararı kim vermeli, yalnızlık, tünelin ucunda ışık var mı?

Mehmet Altuğ Ersoy

Didem Çivici & Selin Akoğlu ile Jung Yaklaşımlı Masal Gecesi

‘Grimm Kardeşler’ masalı "Elsiz Kız"

"Vahşi Kadının Yolculuğu" kitabının yazarı ve Jung Analisti adayı Didem Çivici ile hikâye anlatıcısı Selin Akoğlu "Elsiz Kız" masalıyla kadın ve erkek psişesinin derinliklerine inmeye niyet ettiler... 

Siz de bu masallı sohbete dahil olmak isterseniz bekleriz...

 


Katılım Ücreti: 60 TL

Bir Gün, Dört Oturumluk Psikoloji Atölyesi

"Dezavantajlarımızı lehimize, acıyı yaratıcılığa ve güçlenmeye dönüştürebiliriz. "

 

                     

Oturum Başlıkları;

Erteleme Sendromu, Depresyondan Korunma, Acıyı Ehlilleştirme, Gündelik Hayatta Hatalar ve İlişkiler

Müzik ve Aşkın İzinde, Ada Sokakları

Tarihi ve özel mekanları gezip, hikayelerini dinlerken, hüzünlü bir aşkın izlerini de süreceğiz ada sokaklarında... Kimbilir belki çamlar arasındaki küçük bir taş evden, Berlioz'ün keman konçertosu da çalınır kulağımıza, taa 1947'lerden...